March 13, 2009

Matilda Caragiu-Marioţeanu (1927-2009)

Matilda Caragiu-Marioţeanu (20 iulie 1927, Hrupişte, Grecia - 11 martie 2009 Bucureşti) - Lingvist român, specialistă în dialectologie, profesor universitar şi membru titular al Academiei Române.

POEZIE:  Matilda Caragiu-Marioteanu - Stihuri Armânesti - Di nuntru şi-di nafoarâ (scribd.com)
Matilda Caragiu-Marioţeanu - Wikipedia