October 24, 2010

aparenţe (un poem din volumul “catacombe. aici totul e viu” - de Florin Caragiu)

aparenţe 
de Florin Caragiu
în: “catacombe. aici totul e viu”, ed. Vinea, 2008, p. 74
(foto: Diana Popescu; sursa online - catacombe2008)

suntem bordaţi de aparenţe sudate
pe frica de întâlnire
pământul de sub picioare e din ce în ce mai puţin
şi totuşi în el încap multe voci
de o intimitate rezistentă la sisteme

am pierdut multă lumină
în acest naufragiu dictat de o sfărâmare a lucrurilor
care nu se învaţă ci doar se primesc
când dragostea lui Iisus
ne trage spre limburi de viaţă

fiecare cucerire are preţul unei temniţe
în care ne încuiem bolnavi de dorinţa
ca uşile să se deschidă singure

unii se bulucesc spre ieşirea pictată pe zid
şi nu mai văd nimic
în afara desenelor de traforaj
rămase pe trupuri după lecţia de supravieţuire

October 23, 2010

möbius arch (poem by Florin Caragiu, English translation: Simona Sumanaru)

I wrap myself in the möbius arch
from inside out incessantly,
the diamond drill bit carves sounds into the flesh,
your footsteps take off.

No armor fits me,
today at the supermarket the salesman whispered to me:
it’s because there is a sword thrust into your chest!

I laughed at first, didn’t believe him,
dropped the bags of dreams on the floor:
it can’t be, I shouted, it can’t be,
I’ve been that way since forever!

Yes, he smiled, and pointed to the slightly protuberant
gilded knob
here is why caresses hurt
and everything I touched with my heart bled.

Your hands were flickering into the night,
cauterizing the tear.

(poem published in the volume "catacombe. aici totul e viu" ("catacombs. everything is alive here"), Vinea Publishing House, Bucharest, 2008, p. 57. English translation: Simona Sumanaru.)
Online source: iconicrenaissance

October 21, 2010

Christian Neacşu (Franţa): "Părintele Ghelasie"

fotografie realizată de Christian Neacşu, Frăsinei, 1992
Părintele GHELASIE

Ultima oară l-am văzut, sau mai bine zis ne-am văzut, într-o zi de octombrie a anului 2001, de Sfântul Dumitru... când cred că mi-a ridicat o mare povară de pe suflet, m-a liniştit şi m-a luminat cu sfatul său. Astfel, am evitat să înţeleg greşit lucruri pe care alţii mi le sădiseră în suflet mai degrabă cu habotnicie şi care mă puteau conduce la pieire.
Prima oară când l-am cunoscut pe Părintele Ghelasie, pe atunci fratele Gheorghiţă, a fost pe 24 mai 1984, la Frăsinei.
Între aceste două coordonate temporale s-au petrecut multe şi minunate întâmplări. Una din aceste întâmplări o voi spune, pentru că este absolut necesar. E un fel de clarificare şi nu o justificare, este mai degrabă o analiză nepărtinitoare şi obiectivă, ponderată si fără nuanţe extremiste. De ce aceasta?
De curând am citit, dintr-o tainică întâmplare, o analiză exterioară sau mai degrabă interpretarea unor Părinţi în vârstă, care, deşi imbunătăţiţi, au interpretat spusele unora ca presupuse fapte, ca pe un ceva viu sau real care s-ar fi petrecut cândva.
Este vorba de coperta uneia dintre primele cărţi ale părintelui Ghelasie, ISIHASM - Dialog în Absolut, apărută la inceputul anilor '90. Copertă care a stârnit comentarii incredibile…
Se cuvine să precizez că am avut ocazia sau bucuria sufletească să particip intr-un anume fel la naşterea unora din ideile pe care părintele le-a aşternut pe hârtie mai târziu... Deci i-am cunoscut destul de bine obiceiurile şi felul de a fi, filosofia personală şi profundă, Credinţa ce-l anima fără tăgadă, credinţa nestrămutată, străbună şi creştin-ortodoxă. Şi nicidecum altceva sau rătăciri „la modă”, pe care unii au inventat că le-ar fi adoptat. Este nedrept şi neadevărat ce-au spus.
În acest sens, vă descriu un episod, trăit pe viu, despre naşterea unei coperţi de carte, de care am pomenit mai devreme, al cărei unic autor sunt.

October 1, 2010

Spicuiri: Jean-Claude Larchet


The theology of illness (by Jean-Claude Larchet, St. Vladimir's Seminary Press - 2002) - with a foreword by Fr. John Breck
About Jean-Claude Larchet (from the blog ORA ET LABORA)
Saint Silouane de l'Athos (interview - in French - with Jean-Claude Larchet)

Saint Silouane de l'Athos
Uploaded by dumokse. - News videos from around the world.
In Romanian: