October 30, 2011

Un retur de serviciu în lung de linie

“A very honest atheist with whom I once debated made use of the expression, 'Men have only been kept in slavery by the fear of hell.' As I pointed out to him, if he had said that men had only been freed from slavery by the fear of hell, he would at least have been referring to an unquestionable historical fact.” (G. K. Chesterton)

Alison Krauss - There Is A Reason


There is a Reason ~ Alison Krauss ~ Lyrics
http://youtu.be/zgrFER5ji_4

October 29, 2011

Pr. Dumitru Stăniloae - despre timp

Timpul înseamnă pentru Dumnezeu durata așteptării între bătaia Sa la poartă și faptă noastră de a deschide.” (Pr. Dumitru Stăniloae)

October 25, 2011

Rațiune și participare

În continuarea emoțiilor de toamnă, câteva observații interesante făcute asupra valorii emoției în capitolul "Mr. Monk and the Phenomenological Attitude" (autor: Talia Welsh) din cartea "Mr. Monk and Philosophy" (Open Court Publishing, 2010). Pacienților cu traume cerebrale cărora le este compromisă capacitatea de trăire a emoției li se diminuează capacitatea de a se angaja rațional în lume (Antonio Damasio: "Descartes' Error: Emotion, Reason and the Human Brain", Penguin, 2005). Maurice Merleau-Ponty, în cartea sa "Fenomenologia percepției" menționează asemenea traume care conduc la inabilitatea de a structura lumea prin comuniune/empatie cu ceilalți. Eroarea lui Descartes, abordată medical de Damasio și fenomenologic de Merleau Ponty, este ideea greșită potrivit căreia rațiunea oferă cea mai sigură/infailibilă desfășurare structurală a lumii și experienței. Insuficiența rațiunii în a oferi o cunoaștere autentică a lumii se datorează plasării sale în registrul "obiectiv" - fapt care elimină dimensiunea narativă din viață, și implicit sensul și țelul. Edificiul rațiunii capătă valoare tocmai prin participarea umană - implicare/angajare a persoanei.

October 21, 2011

între două clipiri (poem de Florin Caragiu)

parfumul tufelor sălbatice ne înfăşoară
ai pielea fierbinte
cu faţa ascunsă mă rogi să-ţi vorbesc
despre curajul de-a înfrunta
un glas rătăcit cu două tonuri mai jos
în visul acesta în care sunt pe deplin treaz
şi simt întunericul
ca pe o pleoapă ce se zbate şi riscul
de a iubi până la capăt

Dumnezeu nu a creat moartea
spaţiul e un sunet ce ne împinge afară
în perna cu ace a nopţii
ochii tăi mi se deschid în piept
plutesc
peste orele din care ţâşnesc peştişori de aur

„bătrâneţea e o încercare prin care trece un tânăr”
spune Ludwig cel orb

October 20, 2011

Despre singurul lucru necesar

Alergăm în viaţă după multe lucruri. Iisus Hristos ne vorbeşte, în acelaşi timp, despre singurul lucru necesar, la a cărui împlinire toate celelalte se vor adăuga. Fiecare om are anumite daruri de la Dumnezeu. În primul rând viaţa însăşi, apoi părinţii, fraţii, copiii, prietenii, natura, înzestrările personale şi capacitatea de efort şi relaţionare, realizările obţinute după diverse strădanii, bucuriile trăite, puterea interioară a depăşirii încercărilor şi suferinţelor, etc.
Problema majoră apare atunci când, sub înrâurirea patimilor, ce pot deveni chiar deprinderi pătimaşe, toate aceste daruri sunt afectate în esenţa lor, care are finalitatea comuniunii în iubire. Dacă darurile vieţii ne vin de la Dumnezeu, din dragostea Lui, ca o chemare la care urmează să răspundem prin punerea lor în lucrare, în vederea împărtăşirii de această dragoste, dacă pierdem din vedere originea şi finalitatea lor, riscăm să rămânem blocaţi într-un „consum” fără orizont al resurselor vieţii.

October 17, 2011

Mircea Ivănescu, un destin singular

Mircea Ivănescu, un destin singular

Florin Caragiu
Revista "Poesis Internaţional", Anul II, Nr. 6, Septembrie 2011, pp. 33-34
foto: agonia.ro

Mircea Ivănescu a fost văzut ca un poet atipic în spaţiul poeziei româneşti. Motivaţiile acestei aprecieri cvasi-unanime apar diverse şi nu de puţine ori contradictorii. Influenţat de literatura americană, dar mai ales de lirica anglo-saxonă, Mircea Ivănescu a preluat acest filon, din care a extras nu doar un stil, ci şi-a făurit o „manieră personală” de a scrie (M. Petroveanu). Prin tradiţie îndreptaţi spre lumea şi sensibilităţile poeziei franceze, după cum poetul însuşi recunoaşte, sunt confraţii săi de generaţie poetică, ce au aprofundat imperfect – după spusele lui Ivănescu – alte modalităţi lirice.
Mircea Iorgulescu („Rondul de noapte”, 1974) remarca „un poet rafinat şi bizar, fără prea multe legături cu lirica epocii sale”, când s-a referit la autor, pe care l-a analizat cu atribute precum „monoton, complicat şi difuz, în mereu eşuata sa tentativă de a se explica”. În context, rezultatul acestei atitudini poetice, după Iorgulescu, ar fi o „confesiune imposibilă, dramatică şi absurdă în acelaşi timp”, dată fiind contopirea realului cu imaginarul, a ficţiunii cu realitatea.
O cu totul altă interpretare a fost oferită de către criticul Mihail Petroveanu („Traiectorii lirice”, 1974). Aceasta a afirmat, de pildă, că poezia respectivă „se alimentează în chip substanţial din capacitatea producerii unui tip de ficţiune, de invenţie a unei lumi imaginare (…), posibilă în limitele unui burlesc aparte, ţinând mai mult de fantastic decât de caricatural”, o lume pe care, în orice caz, nu o ating şi nu o pot compromite procedeele subminării.

October 15, 2011

Rachmaninov Vespers 6 - Rejoice, O Virgin


http://youtu.be/UPJ3wxBxjAo
Богородице Дево, радуйся - Bogoroditsye Devo, Raduisya
Rejoice, O Virgin (Hail Mary)

October 1, 2011