May 25, 2012

pariu


la şaizeci de ani,
papu câştigă pariul
pus de-o alpinistă
cu un grup de turişti,
că dintre ei niciunul
nu poate sui o porţiune abruptă
mai iute ca ea.

până la ţintă, femeia
o ia pieptiş pe scurtătură,
însă fostul păstor din pind
o taie pe scurtătura scurtăturii.
se-agaţă, în modul cel mai firesc,
de fragile smocuri de iarbă
şi ajunge primul.

vai, domnule,
în ruptul capului n-aş fi crezut asta,
exclamă femeia,
dar, după ce află despre viaţa lui
de mai înainte, nu se mai miră:
ea ştie să-nvingă natura,
bătrânul o are în sânge.

brâna portiţeie în bucegi o cărare foarte subţire
între abisul de sus şi cel de jos.

din loc în loc se pierde în iarbă,
cum se pierd în tăcere
cuvintele cu care reînnozi dragostea.

mergi ca pe sârmă, cu paşi mici,
până la o poartă din pietre
nefăcută de om.

de departe, vezi prin ea cerul.

May 22, 2012

ÎPS Acad. Dr. Irineu Popa: prefaţă la "Chipul iconic" (Platytera, 2012)

Părintele Ghelasie. Isihasm şi cultură – o întâlnire în lumina unui chip îndumnezeit
Prefaţă la "Chipul iconic" (Platytera, 2012)
ÎPS Acad. Dr. IRINEU POPA, Mitropolitul Olteniei

Volumul de studii intitulat Chipul Iconic, realizat în memoria părintelui Ghelasie de la Frăsinei, mă face părtaş acestei griji purtate de ucenicii săi operei şi memoriei vrednicului părinte al Frăsineiului şi al Bisericii noastre.
A prefaţa această lucrare este un potrivit şi fericit prilej de a mărturisi despre legătura duhovnicească dintre mine şi părintele, întrucât am avut marea bucurie de a-l repune în lucrarea preoţească, după un lung canon impus de condiţile vitrege ale vremii de atunci. Proveneam din aceeaşi zonă vâlceană şi ne-am întâlnit în binecuvântata lavră a Frăsineiului, el ajungând cu câteva luni înaintea mea în mănăstire. Eram animaţi amândoi de dorul după rugăciune, după Dumnezeu şi cunoaştere, având deopotrivă dragoste fierbinte faţă de făcătorul de minuni ctitor al Frăsineiului şi ocrotitor al Olteniei, Sfântul Ierarh Calinic.
Părintele Ghelasie era un trăitor, un iscusit duhovnic şi un nevoitor al isihiei, animat de o adâncă pătrundere mistică şi de o mare deschidere şi înţelegere culturală, pe care le-a expus scrierile sale. Pentru el, liniştirea nu presupunea doar coborîrea minţii în inimă, ci şi ridicarea inimii spre minte, pentru ca trăirea sufletească să se manifeste cu o deplină experienţă a cunoaşterii Cuvântului înomenit.
În acest volum, aluatul isihiei este întrebuinţat să-şi arate dospirea frământăturii vieţii şi culturii omeneşti, ceea ce înseamnă că destinul omului este integrat în urcuşul către Dumnezeu şi intră sub raza de atracţie a chemării divine de a ne apropia de El. Trăirea creştină, cum sublinia părintele Ghelasie, pune în evidenţă pe om ca fiinţă liturgică, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Astfel, în urcuşul său duhovnicesc spre asemănarea cu Creatorul, el înţelege prin participare timpul prefacerii duhovniceşti ce survine în sine o dată cu împărtăşirea lui din Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, medicamentul veşniciei. Această dimensiune spirituală, prin om, are consecinţe incomensurabile, deoarece descoperă şi cheamă la participare adâncul său de taină şi al întregii creaţii.
Pătruns de râvna bunelor nevoinţe, cuviosul Ghelasie şi-a purtat crucea sa cu multă demnitate şi dragoste de Dumnezeu şi de oameni, zugrăvind, prin viaţa sa, icoana vie a iubirii lui Dumnezeu. Ca iconar al acesteia, el a văzut cu multă pătrundere pe de o parte neputinţele omului, dar şi potenţialul său de îndumnezeire, care, prin înaintarea în smerenie şi în pacea lăuntrică, se face primitor al slavei divine. Este adevărat că, în acest context, scrierile părintelui nu sunt uşor de înţeles, din pricina abordării mistice ce le conferă în mod constant o adâncime de taină. Ei bine, tocmai această adâncime răspândeşte în mod inepuizabil razele înţelegerii duhovniceşti peste foarte multe aspecte ale vieţii duhovniceşti.
Autorii acestui volum, de pe o poziţie multidisciplinară şi având ca pornire mistica şi antropologia iconică a părintelui Ghelasie, scot în evidenţă întâlnirea dintre isihasm şi cultura actuală pentru întregul cunoaşterii umane. Ei tratează teme precum paternitatea şi ucenicia spirituală, apofatismul mistic al cunoaşterii lui Dumnezeu, condiţia dialogică şi liturgică a omului şi a creaţiei. Pe lângă aceste subiecte de profundă cugetare mistică, autorii mai tratează şi teme de hristologie şi mariologie, psihologie a chipului iconic, antropologie juridică, toate de un viu interes în contextul provocărilor actuale.
Rugăm pe bunul Dumnezeu ca această remarcabilă lucrare să-şi dea rodul ei spre punerea în lumină a vieţii şi scrierilor iubitorului de Dumnezeu Ghelasie, părintele nostru.

May 20, 2012

Noul pui de lebădă!

Cu părinţii, pe campus, noul pui de lebădă,  în vârstă de 9 zile:


P.S. (12 Iunie 2012) De doua zile puiul este de negăsit, se speculează că a fost luat de o vulpe în noaptea de 9-10 Iunie :( O adevărată tragedie. Rămân cu o experienţa minunată a unui “vector” haric către azurul pur al al naturii originare...

May 16, 2012

“Not Understanding Nothing” - review of “A Universe from Nothing”

Not Understanding Nothing
First Things (June/July Issue)
 
Edward Feser reviews “A Universe from Nothing” by Lawrence M. Krauss (Free Press, January 2012) and concludes: “To the centuries-old debate over why any universe exists at all, Krauss’ book contributes—precisely nothing.”  Also see here and the links therein.

Martina McBride - Help Me Make it Through the Night


http://youtu.be/HkQnSPgdgOM
LIVE - 39th Annual CMA Awards, 2005.

May 13, 2012

O comuniune între vii şi nenăscuţi (Roger Scruton - “Made In Heaven”)

Ca în toate riturile de trecere, sensul căsătoriei nu este individual, ci social, şi orice încercare de a rescrie căsătoria ca pe un contract între cei vii este o negare a sensului său real, ca şi comuniune între vii şi nenăscuţi - în care şi morţii au un interes.

Roger Scruton - Made In Heaven (The American Spectator, May 2012) ; Link to image ; Roger Scruton's website 

http://youtu.be/rrVDATvUitA

May 12, 2012

monahul


pe drumul spre frăsinei,
pe când nu era şosea,
m-am întâlnit cu un monah.
are o privire un pic aspră,
dar adâncă.
deşi îmi vin tot felul de gânduri,
îl însoţesc fără să spun vreun cuvânt.
o dată ce tăcerea ne-nvăluie,
căutătura lui se-mblânzeşte.
vieţuieşte la pustie,
vine aici din când în când după sfat,
la părintele Ghelasie,
care-i şi duhovnicul meu.
în ochii lui sclipeşte
o bucurie ca o flăcăruie de paşti,
pe care o fereşte de vânt
şi o duce cu el peste tot.
iau şi eu lumină,
şi simt pe Cineva în mijlocul nostru.

Chesterton on education

To train a citizen is to train a critic. The whole point of education is that it should give a man abstract and eternal standards, by which he can judge material and fugitive conditions.” (‘All is Grist.’)

The truth is that the modern world has committed itself to two totally different and inconsistent conceptions about education. It is always trying to expand the scope of education; and always trying to exclude from it all religion and philosophy. But this is sheer nonsense. You can have an education that teaches atheism because atheism is true, and it can be, from its own point of view, a complete education. But you cannot have an education claiming to teach all truth, and then refusing to discuss whether atheism is true.” (‘The Common Man.’)

May 9, 2012

Putting first things first and the purpose of education

“The complexity of our present trouble suggests as never before that we need to change our present concept of education. Education is not properly an industry, and its proper use is not to serve industries, either by job-training or by industry-subsidized research. It's proper use is to enable citizens to live lives that are economically, politically, socially, and culturally responsible. This cannot be done by gathering or "accessing" what we now call "information" - which is to say facts without context and therefore without priority. A proper education enables young people to put their lives in order, which means knowing what things are more important than other things; it means putting first things first.” ― Wendell Berry

May 7, 2012

R. I. P. Levon Helm (May 26, 1940 – April 19, 2012)


 
http://youtu.be/HBxNnB5h3NU
"Gloryland" by Ralph Stanley (One of Levon's last performances, Milwaukee, WI - March 14, 2012)


http://youtu.be/OQYj2ltJKe8
The Band - The Night They Drove Old Dixie Down (11/25/1976)


http://youtu.be/RDnlU6rPfwY
The Band, Up On Cripple Creek- from "The Last Waltz"

May 6, 2012

pe firul apeiîn castelul din Heidelberg
o scară coboară-n spirală,
pe ea abia încape groful obez
dus pe un scaun spre butoiul cât casa,
unde se varsă toate vinurile
din împrejurimile însorite.

în drumul spre gurile Dunării,
pe această insulă de tristeţe
ai plutit, visând la o viaţă simplă
în marginea pădurii, unde vine
o căprioară să-ţi deschidă palma.

acum marea îţi spală picioarele,
cu părul ei verzui. acum faţa ta-i
ca de ceară, şi nu mai cauţi un loc
să te-aşezi, s-aprinzi focul. gândul
de plecare te mistuie. dar, negreşit,
vecinătatea acestor firave contururi
părăsind, ai lua cu tine la Domnul
toate câte încap în inima ta.

May 4, 2012

Apariţie Editorială: CHIPUL ICONIC. Crochiuri antropologice. Reflexii ale chipului teologico-mistic ghelasian (cu o Prefaţă de ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei)

Volumul "CHIPUL ICONIC. Crochiuri antropologice. Reflexii ale chipului teologico-mistic ghelasian" (ed. Platytera, 2012) cuprinde şase studii:

- Daniel Lemeni, "Paternitate şi filialitate în teologia părintelui Ghelasie"
- Luigi Bambulea, "Fundamentele misticii ieromonahului Ghelasie de la Frăsinei"
- Mirela Ienculescu, "Iconicul Chipului Maicii Domnului"
- Florin Caragiu, "Suflet şi răspuns"
- Diana Miloş, "Repere Iconice în psihologia imaginii ca reprezentare şi identitate"
- Marius Dumitru Linte, "Moşul în antropologia juridică".

Prefaţa, intitulată "Părintele Ghelasie. Isihasm şi cultură - o întâlnire în lumina unui chip îndumnezeit", este semnată de ÎPS Acad. dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei.

May 3, 2012

Fashion vs. Custom

If I were asked why I think our whole industrial society is cursed with sterility and stamped with the mark of the slave, I could give a great many answers, but one will serve for the moment: because it cannot create a custom. It can only create a fashion. Now a fashion is simply something that has failed to be a custom. It is changed as a fashion because it is a failure as a custom. The rich, who are the most restless of mankind, do one thing after another and prove in the very process that they cannot create anything that is good enough to last. Their succession of fashions is in itself a succession of failures. For when men have made really dignified and humane things they have always desired that they should remain or, at least, that some relic of them should remain.

G. K. Chesterton, 'The Glass Walking Stick,' Poetry in Action. - via G.K. Chesterton - FB

May 1, 2012

Spicuiri: om, spaţiu şi transfigurare...

Cotidianul LUMINA - 29 Aprilie
Spaţialitatea lumii şi expresiile raţiunii omeneşti
Diac. Dr. Sorin Mihalache

Barrow şi Tippler (caracterul special al dimensiunii 3) ... "acordul misterios între raţionamentele şi conceptele matematice şi realitatea înconjurătoare"...alianţa "între mintea omului [...] şi construcţiile matematice"... Relevanţa fenomenologiei, "adecvarea lumii în care trăim la instrumentele raţiunii noastre"... "în centrul experienţei spaţialităţii nu este lumea, ci omul" (Maurice Merleau Ponty)... "spaţiul nu este un decor neutru sau secundar, ci un fundal care orientează fiinţa umană"..."există o adecvare a simţurilor omeneşti pentru sesizarea spaţialităţii lumii"... "Învierea lui Hristos transfigurează spaţialitatea lumii"...

Heart Of Gold


http://youtu.be/drsMyeXzLSo
Johnny Cash - Heart Of Gold (a song written by Neil Young)