April 30, 2012

înstrăinare

te îndepărtezi de un om
cum ai porni spre el
pe drumul cel mai lung posibil,
şi-n tot acest timp te rogi
să fie iubit. luna şi soarele
se dezlipesc de pe cer şi cad
în dreptul tău. nu există ieşire
din acest întuneric ce te acoperă
ca o judecată înainte de vreme,
doar o speranţă fără alt sprijin
decât numele Domnului.

April 28, 2012

Pasărea Colibri - Înţelegere (versuri Mihail Lermontov)


http://youtu.be/hfTNK_Cq6Zw 
,,Istoria unui suflet omenesc, chiar şi a celui mai mic, e aproape mai interesantă şi mai utilă decât istoria unui popor întreg." (Mihail Lermontov)

jocul cu moartea

la început a creat Dumnezeu lumea
şi a văzut că este bună.
dintre îngeri, unii, căzând,
au inventat moartea. şi a gustat omul
din moarte şi a văzut că nu-i bună.
mai pe urmă Dumnezeu, întrupându-se,
a trecut prin moarte şi a adus învierea.
omul a gustat din înviere
şi a văzut că e bună. apoi a gustat
şi din moarte şi a simţit omul
în moarte gustul vieţii de veci
şi că acum este bună.

April 26, 2012

Chesterton, the ordinary man. In the correct sense...

"I AM ordinary in the correct sense of the term; which means the acceptance of an order; a Creator and the Creation, the common sense of gratitude for Creation, life and love as gifts permanently good, marriage and chivalry as laws rightly controlling them, and the rest of the normal traditions of our race and religion. It is also thought a little odd that I regard the grass as green, even after some newly-discovered Slovak artist has painted it grey; that I think daylight very tolerable in spite of thirteen Lithuanian philosophers sitting in a row and cursing the light of day; and that, in matters more polemical, I actually prefer weddings to divorces and babies to Birth Control."  

Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936),
'The Thing,' VI. Obstinate Orthodoxy.

April 25, 2012

Nocturnă

perfect, ca o mănușă
îmbrăcând miezul de noapte
un jazz nostalgic


http://youtu.be/T2_9Rkk4f_g
Norah Jones (with Wynton Marsalis) - You Don't Know Me

April 24, 2012

Libertate autentică și sensul misterului - un interviu cu Rollo May

Psihanalistul american Rollo May (1909-1994), psiholog existențialist născut în Ada, Ohio, intervievat în cadrul unui documentar suedez din 1988. Printre temele abordate: sensul misterului... necesitatea efortului pentru câștigarea libertății... materialismul ce distruge adevărata libertate (nu pseudo-libertățile) - și prin asta, speranța și bucuria existenței... utopiile sociale, ș.a.m.d. Participă și PM suedez Ingvar Carlsson (May se distanțeaza, totuși, de principiile statului asistențial).


http://youtu.be/oDYQBQ3sVOs

April 18, 2012

înviere


iubirea-i moartea dintâi
trupul tău e chiar
piatra împinsă la intrarea mormântului
aflat gol dimineaţa

April 16, 2012

Hristos a înviat! Χριστός ἀνέστη! Христос воскресе!

Cotidianul LUMINA - Duminica, 15 Aprilie 2012
Acum, toate s-au umplut de lumină!
Pr. dr. Constantin Necula
"O, dumnezeiescul! O, iubitul! O, preadulcele Tău glas! Căci cu noi ai făgăduit să fii cu adevărat, până la sfârşitul veacului, Hristoase! Pe Care întărire de nădejde credincioşii avându-Te, ne bucurăm!" (Cântarea a 9-a, Canonul Învierii).

http://youtu.be/vU1aMb69M64
Christ is Risen - Χριστός Ανέστη - Valaam Monastery

April 14, 2012

Mirele vine

ce bucurie să te aud după atâţia ani,
cu o minunată schimbare în suferinţa ta,
povestind de bătrâni frumoşi, de icoana
ce-l face pe un copil să strige ca şi cum Domnul
i-ar lua visul în palmele răstignite,
sau de femeia nebăgată în seamă
căreia, fiindu-i rău, nimeni nu-i vorbise aşa frumos
ca atunci când chipul lui Hristos
a înviat din cuvinte, suflând mângâiere,
pentru că nu ţi-a fost ruşine să-L vesteşti.
şi Mirele a venit la tine pe drumul către mânăstire,
când rugăciunile tale au înţepat cerul
şi o picătură de sânge a curs, şi era vlagă în ea
destulă pentru un urcuş mai abrupt
ca povârnişul pe care se aruncă lumea,
cu sete de Dumnezeu.

April 12, 2012

Pastorala de Paşti a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel


Cotidianul LUMINA - Pastorala de Paşti - Joi, 12 Aprilie 2012

Scrisoarea pastorală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia Sfintelor Paşti :

Hristos Cel înviat - Vindecătorul nostru

April 10, 2012

Timp şi netimp

Timp şi netimp
Florin Caragiu
Revista "Ramuri", nr. 4 (1150), Aprilie 2012

Zi de zi şi noapte de noapte străbatem un tunel – tunelul propriei vieţi –, la capătul căruia nu vedem ce este, dar am auzit rostindu-se şi vestea cea bună: că acolo ar fi lumina visată. Trăirea misterului pascal poate fi şi astăzi, chiar în acest „astăzi” al nostru, sumbru, secularizat, o posibilitate de a renaşte cu vederea şi cu inima. Surprinde la omul actual viteza cu care uită de lucrurile esenţiale. Acţiunea şi viteza vieţii, aşa cum se lasă în voia acestora nu puţini dintre oameni, par a avea ca ultim obiectiv uitarea. Uitarea de moarte, uitarea destinului în eternitate, prin refuzul de a reflecta adânc asupra lor. De aceea alergăm, lăsându-ne mult în urmă pe noi înşine, chit că măcar el, copilul din noi, nu moare uşor, pentru că amintirea îl ţine strâns în braţe. Dar vitezomanii şi tehnofilii ce au declarat război timpului pot şi ei, la o adică, să-şi justifice atitudinea cu o aparentă îndreptăţire: dacă vom coborî din caruselul psihedelic, zic aceştia, ne vom aduce aminte de moarte şi ne vom preface atunci în spirite rele, asemeni „îngerului mov” al întristării. Pentru noi, eternitatea nu există, dar clipa există încă şi în ea credem.

April 8, 2012

La Duminica Floriilor

Cotidianul LUMINA - 8 Aprilie 2012
Tristeţe de Florii?
Pr. dr. Stelian Tofană
Profesor la Catedra de Noul Testament, Facultatea de Teologie Cluj-Napoca


http://youtu.be/PGdMq9GV5EE
Intrarea Domnului în Ierusalim - IPS Bartolomeu Anania (2001)

Alison Krauss - Dimming of the day


http://youtu.be/ob9_87IwgsI
Alison Krauss, Jerry Douglas and members of the Transatlantic Sessions 5 house band
Song written by Richard Thompson.

April 7, 2012

Sergei Rachmaninov - Blessed be the Man


http://youtu.be/ihvXwyf83qQ
Sergei Rachmaninov - Blessed be the Man (from Vespers, Op. 37)
National Academic Choir of Ukraine (2000), Conductor: Yevhen Savchuk

April 3, 2012

April 1, 2012

Florin Caragiu - Gândirea matematică la frontierele cunoaşterii

Cotidianul LUMINA - Lumina cunoştinţei (1 Aprilie 2012)
Religia, Filosofia şi Ştiinţele în dialog :
Gândirea matematică la frontierele cunoaşterii
Florin Caragiu

Despre matematică precum o formă de asceză a gândirii se poate vorbi amintind de ceea ce unii filosofi au numit reflexivitatea gândirii. În această calitate, matematica diferă de ştiinţele experimentale. Ca atare, a fost apropiată de poezie şi suscită meditaţia filosofică. Aprofundând esenţa matematicii, ajungem la ideea de cunoaştere a cunoaşterii, la ceea ce Ion Barbu, de pildă, abstractizând şi generalizând foarte mult, a numit existenţele substanţial indefinite: punctul, dreapta, planul etc.
S-a vorbit despre apariţia problemelor în matematică. La originea lor sunt bucuria jocului şi meditaţia asupra limitelor. Fiind cea mai puţin dependentă de influenţele exterioare, gândirea matematică, s-a spus, dă seama de însuşirile generale ale gândirii, şi în această calitate preocupă psihologia, ca şi filosofia. Matematica pune filosofiei întrebări precum: statutul entităţilor matematice, natura intuiţiei matematice, problema interacţiunii dintre continuu şi discontinuu, infinit şi finit, global şi local. Matematica, trebuie spus, este partea exactă a gândirii umane. Galilei a pus bazele spiritului ştiinţific modern, care abordează matematica nu doar ca pe un instrument de cercetare, ci ca pe un factor ontologic.

Florin Caragiu: Experienţa de adevăr şi conştiinţa limitelor

Cotidianul LUMINA - Lumina cunoştinţei (1 Aprilie 2012)
Experienţa de adevăr şi conştiinţa limitelor
Florin Caragiu
Rubrica "Lumina cunoştinţei. Religia, filosofia şi ştiinţele în dialog" este realizată cu sprijinul Fundaţiei "John Templeton" din SUA, în cadrul unui proiect desfăşurat de Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi şi Universitatea Bucureşti, în cooperare cu Patriarhia Română.
Există argumente pentru a demonstra două opinii opuse. Unele pledează că gândirea matematică actuală se orientează într-o direcţie artificială, divergentă gândirii naturale. În acest caz, se au în vedere mai ales structurile genetice ale inteligenţei.

Husserl a opus logica psihologismului. Psihologiştii, adepţi ai metodei experimentale, dibuiesc şi îşi schimbă în timp opiniile, devenite relative, tocmai pentru că ei nu ţin cont de evidenţa intuitivă nemijlocită, apodictică, cea care ne conduce spre esenţe. Referitor la intuiţie, după Husserl, trăirea psihologică e relativă şi contingentă, pe când cea transcendentală e necesară şi absolută. Numărul trei, de pildă, e considerat un obiect ideal. Domeniul de cercetare al logicii pure este analog, după Husserl, cu cel al matematicii pure, rezultat al ideaţiei transcendentale. Pe Husserl l-a preocupat limpezirea ideii de adevăr în relaţie cu ideea evidenţei în judecată. Geometria, de pildă, e considerată eidetica lucrului. Fenomenologia se pretinde a fi o teorie descriptivă a esenţelor înseşi ale conştiinţei, prin certitudine şi evidenţă operând ca o credinţă.