November 7, 2013

Carmen Caragiu: dialogul cu natura, revelatia singularitatii (comentariu)

Carmen Caragiu - comentariu FB:
"Parintele Ghelasie a avut marele dar de a dialoga cu intelectualul de orice orientare,aratindu-i ca spre crestinism duc infinite drumuri si ca a fi crestin nu-i o ideologie. Finetea duhovniceasca a acestui mare parinte s-a vadit si in faptul ca a crezut posibil sa se vorbeasca despre dialogul cu natura, despre semnificatia vietii care-i mai presus de mecanismul biologic, care-i intim legata de chipul Duhului Sfint,aceasta afirmatie fiind valabila si atunci cind ne referim la viata asa-numitelor fapturi ale naturii. Viata nu dispare o data cu desfacerea madularelor. Viata in sine este o taina,dupa cum materia este o taina. Vorbind de viata insasi,parintele Ghelasie nu uita totodata de taina corpului,chiar si cind e vorba de acel corp facut tarina. Ambele ramin prinse intr-o perspectiva salvatoare. De obicei, se procedeaza invers- un element ramine totdeauna in afara, se valorifica prin cernere, prin separare. Mistica iconica propusa de pr.Ghelasie are cea mai puternica valenta integratoare din cite cunoaste gindirea teologica. Spiritul ii e necesar trupului,dupa cum trupul, spiritului, spatiul ii e necesar timpului, dupa cum timpul, spatiului, identitatea ii e necesara devenirii, dupa cum devenirea, identitatii, natura ii e necesara omului dupa cum omul, naturii, dar aceasta necesitate nu-i dintre cele constringatoare si nu poate fi uzurpata.E vorba de acordul universal al lucrurilor creat de Dumnezeu. Antropologia integrativa e hristocentrica. Omul-Hristos este el numitorul comun universal, la care se imparte fara rest existenta. Nimic nu ramine inutil, de lepadat. Totul are rostul lui, intru Logosul etern. Intrebarea provocatoare pe care ne-o adreseaza parintele Ghelasie este - cum facem ca intr-o operatie de aritmetica logosica sa nu rotunjim, sa nu pierdem pe drum zecimale. O asemenea logica nuantata este foarte moderna. Matematica a creat clasa numerelor irationale, cu care lucreaza, din dorinta si din exigenta de a acorda ''clasa'','"logos'' oricarei forme de existenta sau gindire. In plan teologic, astfel procedeaza parintele Ghelasie. Creeaza categorii de gindire noi pentru ce nu incape in cele deja constituite. In loc sa despice ontologia, largeste gnoseologia. Dogma Sfintei Treimi, antropologia, cosmologia sunt mai intii raportate la posibilitatile si limitele gindirii. Asta presupune, deja, la pr. Ghelasie, un realism critic cu accente foarte actuale. Nu se porneste de la realismul naiv al perceptiei, ci de la o axiologie iconica. Nu procesul primar, ci procesul secundar, lucrat, elaborat spiritual e apt sa dea raspuns amplu si coerent despre chiar lucrurile prime, elementare. Ele au o sintaxa ascunsa, ce necesita un cititor. Parintele Ghelasie respinge gindirea la prima mina. O realitate complexa impune o privire complexa. Omul trebuie sa fie unit cu el insusi, folosindu-si toate facultatile concomitent, pentru a putea incorpora globalul. In cosmologie, pr. Ghelasie procedeaza cit se poate de stiintific si totodata de duhovniceste. El respecta cuvintul biblic. Dumnezeu nu a creat moartea, nu a creat entropia si hazardul. Universul in care se da lupta feroce pentru existenta, aceasta uriasa si infernala fabrica de selectat exemplarele puternice, nu poate fi opera unui Dumnezeu bun, care arunca la gunoi lesturile invinsilor fara vina. Aplicarea gindirii autentic crestine in cosmologie si in biologie este un deziderat pentru care pr.Ghelasie a luptat. Pentru o oaie ratacita, pastorul bun sacrifica o turma... Revelatia singularitatii este si esenta stiintei moderne in cele mai bune momente ale ei. Dificultatile pe care le intimpina gindirea incercind sa integreze imaginea realitatii imediate cu sensurile pe care eale impune sunt mai acceptabile decit sacrificarea imaginii crestine a lui Dumnezeu. Acesta-i crezul pr.Ghelasie, asa cum l-am inteles si din discutiile purtate cu Florin Caragiu."