March 31, 2013

"Tăcerea barbară dintre două idei sfinte": Nichita Stănescu la 80 de ani

Nichita Stănescu (31 Martie 1933 - 13 Decembrie 1983) - Interviu de Adam Puslojic - http://youtu.be/_otbOyH55gc
"Necuvintele sunt tăcerea barbară dintre două idei sfinte"...
"Gutenberg a repezit toate cuvintele pe un plan, ori cuvintele sunt în spațiu"...

March 27, 2013

Umor cu Prof. Grigore Moisil

La sedinta de Consiliu profesoral în vederea titularizarii, prof. Stefan Procopiu a votat contra numirii lui Moisil, "candidatul fiind prea tânar" pentru a ocupa postul de profesor.
- E un defect de care ma corectez în fiecare zi, a replicat Moisil.
(via Monica Patriche)

March 25, 2013

Om, Animal şi Taină

"Afirmaţia că animalele nu cunosc nimic din ce este taina, că nu au simţul necunoscutului e, în parte, falsă. Asemeni copilului mic, nici animalele nu discern raţional aceste lucruri, dar ştiu totuşi să le intuiască, să le simuleze, de pildă, jucându-se de-a v-aţi ascunselea. Astfel, păsărilor le place, s-a constatat, să se pitească, trăind fiorii necunoscutului ce invadează un loc ascuns, timp în care, adesea, glasul lor se ridică progresiv spre înălţimi surprinzătoare, scăzând la fel de progresiv intensitatea până la ultrasunet, până la domeniul neauzitului." (Carmen Caragiu Lasswell - interviu cu Jagadish Singh, "Comunicarea în lumea vie” - în revista „Condiţia umană”, nr. 3/ 2012, Jabalpur, p. 550, via Florin Caragiu - Suflet şi Raspuns - în volumul "Chipul iconic. Crochiuri antropologice. Reflexii ale chipului mistico-teologic ghelasian, ed. Platytera, Bucureşti, 2012, pp. 119-164) Sursa imaginii - facebook

Tudor Gheorghe - Cântecul Iancului

http://youtu.be/tKtNwZTfXh0

March 15, 2013

Despre relativismul moral, cu Roger Scruton

Progresiștii, deși inamici ai ideii de obiectivitate a valorilor morale, și-au făurit - ca 'surogat fluid' de obectivitate - un sistem moral impus prin puterea legală exercitată strict de către un stat captiv, aflat într-un continuu proces de rescriere a 'modei morale', și pe lângă care neadormitele albine progresiste (reprezentate de grupări politice, ONG-uri și bineînțeles, presa) zumzăie într-un continuu lobby, intimidând pe cei ce încă îndrăznesc să afirme/mărturisească o judecată morală independentă de fancy-ul individual.

Iată, în continuare, un interviu cu filosoful englez Roger Scruton (partea 1/5) - http://youtu.be/pcGnXX539iY - un must see!

March 14, 2013

Realitatea de Rai


„Hristos prin înviere face Unirea contrariilor. Grecii l-au numit pe Sf. Pavel nebun când le spunea că trupul înviat poate coexista cu Sufletul într-o realitate integrală fără contrazicere. Învierea este Realitatea de Rai în care Spiritul şi Materia coexistă fără anihilare într-un chip Unic perfect de Icoană, în care Dumnezeu şi Creaţia se întrepătrund. Căderea a fost primul Iconoclasm, Învierea lui Hristos restabileşte Icoana. Specificul creştinismului este tocmai Icoana, întrepătrunderea Spiritului Suflet cu Materia Corp în Unitate şi armonie, a formei şi abstracţiei”. (Ierom. Ghelasie Gheorghe).

jos masca


regulile sunt încălcate
să cunoști cât de aproape
ești
de piciorul mesei
lângă oameni
care-au pierdut totul
nu trag fermoarul la cer
legea lor
e
nelepădarea de tine
pentru că mila Domnului
îi aruncă de pe buza muntelui
în fața ta
și te iartă pentru tot
ce n-ai făcut încă

March 9, 2013

The heart as a gate to Incompleteness - C.S. Lewis

"Most people, if they had really learned to look into their own hearts, would know that they do want, and want acutely, something that cannot be had in this world." (C. S. Lewis - Mere Christianity)
I suppose that the dianoetic (discursive reasoning) analogue of the deeper, direct apprehension - noetic - through the heart (Grace-filled) of the incompleteness of this world takes the form of an argument from contingency.

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul - Mărturii

Mărturiile unui călugăr contemporan care s-a rugat în peştera cuviosului român
Trăire în „cuibul de vulturi“ al Sfântului Ioan Iacob 
(Mariana Borloveanu - Cotidianul LUMINA, 21.02.2013)

March 7, 2013

Postul ca Deschidere-Dăruire


 "Postul greşit este considerat Oprelişte-Îngrădire. Postul este, din contră, Deschidere-Dăruire."  
(Părintele Ghelasie Gheorghe).

O întreagă gamă de 'argumente' seculariste sunt construite pe înțelegerea eronată (grefată pe o ignoranță a aspectelor intenționale) a practicii credinței ca 'Oprelişte-Îngrădire'.

Demnitatea Conştiinţei


"Pocăinţa nu este o Umilire, ci o Demnitate a Conştiinţei ce îşi Revine în Fire. Recunoaşterea înseamnă Deschiderea Ochilor Orbi. Doar Pocăinţa-Recunoaşterea-Cererea Iertării ne va Reda Conştiinţa-Lumina Sufletului, Întoarcerea Fiului Desfrânat la Tatăl este Pocăinţa adevărată. Tatăl dăruieşte celui Păcătos iarăşi Condiţia de Fiu, ce nu mai este Umilire, ci Ieşirea din Umilire." (Părintele Ghelasie Gheorghe).

March 6, 2013

Iluzii de grandoare

O recenzie excelentă:  Delusions of Grandeur (Logan Paul Gage reviews "The Devil's Delusion: Atheism and Its Scientific Pretensions" by David Berlinski - Crown Forum, 2008). Pe scurt: consecventul agnostic David Berlinski "nu vede nici un substituent pentru Dumnezeu ca fundament ultim al moralei și științei"...

March 3, 2013

Spicuiri: Teologie şi Ştiinţă în zorii modernităţii

Cotidianul LUMINA - 24 Februarie - Religia, Filosofia şi Ştiinţele în dialog
Teologie şi Ştiinţă în zorii modernităţii - de Diac. dr. Adrian Sorin Mihalache
Pasaje relevante vis-a-vis de Răsăritul creştin, unde lucrarea (explorare+despătimire) este indicatoare a elementului participativ:
  •  ... întreaga explorare a lumii este mai mult decât îngăduită omului, este lucrare a spiritului său.
  • ... în exprimarea profundă a Sfântului Maxim Mărturisitorul, întreaga Creaţie este înţeleasă ca Scriptură, văzută ca o scriitură cu lucruri sensibile, care mărturiseşte despre Dumnezeu.
  • ... efortul trebuie să fie însoţit de lucrarea despătimirii.

http://youtu.be/g5rjK8wZbXc - Diac. dr. Adrian Sorin Mihalache, Simpozionul National "Dialogul dintre teologie, filosofie si stiinta", Editia a V-a 13-16 Septembrie 2012, Durau (partea 1 aici)

C. S. Lewis on "the old simple principles which we are all so anxious not to see"

"Really great moral teachers never do introduce new moralities: it is quacks and cranks who do that.... The real job of every moral teacher is to keep on bringing us back, time after time, to the old simple principles which we are all so anxious not to see; like bringing a horse back and back to the fence it has refused to jump or bringing a child back and back to the bit in its lesson that it wants to shirk." (C. S. Lewis - Mere Christianity)

 http://youtu.be/apSkSZi3lJA - Maria Yudina plays Bach Prelude and Fugue in C minor WTK II

March 1, 2013

Misrepresenting the “nothing”

Edward Feser has a nice essay (Forgetting nothing, learning nothing) on Lawrence Krauss's book "A Universe from Nothing". A nothing that turns out to be, well... something. However, for ideological reasons, that (obvious) "something" must be sold as the nothing, wait... the "almost nothing", or at least "a good first example" of nothing... one can almost hear the cry for settlement :-) 

Ouch!... one could feel the pain in this ideological spin, that manages - in the words of the author - "to outdo Richard Dawkins’ The God Delusion in sheer intellectual frivolousness". (image source)