February 27, 2014

Protest pan-european: "Stop cruzimii fata de animale din Romania!" (8 Martie 2014)

   
"Iubiţi dobitoacele: către ele şi-a îndreptat Dumnezeu mai întâi gândul şi le-a hărăzit o bucurie senină. Nu le-o stricaţi şi nu le chinuiţi, feriţi-vă să le răpiţi bucuria de a trăi, spre a nu sta împotriva celor lăsate de Dumnezeu. Omule, nu te semeţi, socotindu-te mai presus decât dobitocul necuvântător, căci, cu toată semeţia ta, pângăreşti pământul oriunde îţi calcă piciorul, şi-n urma ta rămâne o dâră de putregai." (Stareţul Zosima - "Fratii Karamazov" de F. M. Dostoievski)

„Creaţia nu este un simplu mecanism de reflectare a tainei dumnezeieşti, ci este o taină creată vie, care răspunde în modul propriu de creaţie” (Pr. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, Editura Platytera, Bucureşti, 2007, p. 86)