January 11, 2015

Universitatea din Bucuresti despre proiectul de ordonanta "salvati plagiatorii" (OUG 94/2014), abuzul eticii cercetarii, lipsa de autonomie universitara, etc.

"Posibilitatea renunțării de către deținător la un titlu ştiinţific va genera un precedent ce aruncă în derizoriu procesul educațional și promovează un comportament iresponsabil și lipsit de etică față de studiile universitare. Considerăm că articolul I punctul 12 al OUG 94/2014 destabilizează educația superioară prin alternativa ca deținătorul unui titlu științific să se sustragă, din motive subiective, unui angajament instituțional obiectiv, care a angrenat un întreg ansamblu de resurse umane și financiare. 
Universitatea din București consideră că această prevedere a ordonanței de urgență creează premise care favorizează eludarea procedurilor de investigare de către organismele abilitate (comisiile de etică ale universităților, Consiliul Național de Etică etc.) a lucrărilor asupra cărora planează suspiciuni referitoare la buna conduită în cercetarea științifică. În plus, o astfel de reglementare poate aduce grave prejudicii în practica eticii cercetării.
Ca și în cazul modificărilor anterioare ale Legii Educației Naționale, Universitatea din București își exprimă surprinderea privind faptul că universitățile nu au fost consultate în privința elaborării acestei ordonanțe de urgență."
Textul complet: Poziția Universității din București referitoare la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94/2014 privind posibilitatea de renunțare la titlurile științifice