April 15, 2015

Recuperari: Carmen Caragiu (1965-2015) - un poem tradus din limba Hindi (fragment)

"Prietenă, am auzit tot murmurul elementelor
Și am recunoscut în ființe jelania!
Cum îneacă în valuri de diamant privirea
Cea din adîncuri curcubeu.
Pe buzele uscate șuvoiul viselor

Își împrăștie perlele
De a căror splendoare sînt grei și norii
Ce coboară din stele în iarbă.
Toată unduirea din lacrimile de nectar și otravă
Dintre țărînă și cer o știu.
Eu știu în durere viața fericirii!"
 
(fragment din "Poem ritmic", de Mahadevi Varma (1898-1979), traducere din limba hindi de Caragiu Carmen, în revista Ramuri nr. 9 (291), septembrie 1988, p. 16)