June 3, 2015

Contaminata de coruptia guvernamentala, F.V.E. intra in cirdasie cu mafia hinghereasca - despre seminarul " Cainii fara stapan: prezent si viitor" (Iasi, Romania)

Seminar " Cainii fara stapan: prezent si viitor"
3 Iunie 2015, Iasi, Romania
SURSA

Doamnelor şi domnilor,

Cu regret, vă informăm că seminarul „Stray dog: prezent and future” organizat de FVE la Iaşi în data de 3 iunie 2013 (în deschiderea congresului general FVE) este pe cale să fie compromis şi deturnat chiar de către organizatori, al căror interes fundamental se dovedeşte a fi acela de a vă convinge că industria abjectă a „gestionarii” cainilor fără stăpân din România este de fapt un „proiect” de succes, că legea crudă şi stupidă a uciderii în masă a câinilor fără stăpân este o „capodoperă” juridică şi că, la nivelul comunităţii „specialiştilor”, acest subiect nu a generat tensiuni sau disensiuni ci numai consens, optimism şi „voie bună” (Din acest punct de vedere, nu vedem nicio diferenţă între organizarea acestui seminar şi etalarea propagandistică a belşugului contrafacut dintr-un aprozar nord-coreean. În ambele, operează aceeaşi metodă: înlocuirea realităţii cu ficţiunea, substituirea adevărului cu minciuna).

În tentativa lor de a vă dezinforma, de a vă rupe complet de realitatea sinistră, cinică şi oneroasă a gestionării câinilor fără stăpân în România, F.V.E. şi Colegiul Medicilor Veterinari din România au elaborat o întreagă strategie: au fixat locul Congresului la Iaşi într-un fief al partidului de guvernământ unde, ca din întâmplare se află un adăpost de câini frecventabil (ferindu-vă de „pericolul” capitalei unde protestele şi criticile puteau ajunge la urechile dumneavoastră iar adăposturile pentru câini sunt absolut nefrecventabile), au ţinut secretă organizarea seminarului (nici până în ziua de astăzi desfăşurarea lui nu a fost făcută publică), au pregătit, dupa toate regulile manipulării, vrafuri de rapoarte, statistici şi dări de seamă (care amestecă recomandări pertinente şi corecte ale ghidului O.I.E. cu date falsificate si poleite despre situaţia gestionării câinilor în România), au invitat numai reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale agreate şi „verificate” (cunoscute pentru poziţia lor necritică şi respectuoasă faţă de autorităţi) şi, fapt foarte grav, au interzis în mod absolut discriminator participarea unor activişti incomozi precum Claudiu Dumitriu (vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale pentru Protecţia Animalelor şi preşedinte al asociatiei Alianta pentru Combaterea Abuzurilor care a denuntat în mod repetat cruzimile împotriva animalelor, precum şi corupţia şi complicitatea autorităţilor române cu autorii acestor cruzimi) sub pretextul aberant ca v-ar “stressa/tensiona” împărtăşindu-vă adevăruri dureroase (în loc să urmeze trendul organizatorilor şi să vă “detensioneze” prin recitarea unor minciuni “relaxante”.)

Astfel, sub pretextul unei aşa zise autorităţi profesionale incontestabile a medicilor veterinari (în acest domeniu), F.V.E. se pregateşte să confişte tema “situaţiei câinilor fără stăpân din România” şi să o supună unui verdict irevocabil, prin care să legitimeze minciuna oficială a A.N.S.V.S.A. şi C.M.V.Ro. Seminarul este pe cale să se transforme deci într-o şaradă elaborată în care nişte prelegeri „ştiinţifice” şi nişte argumentaţii rezonabile, care nu au însă nimic de-a face cu realitatea din teren, vor camufla şi vor acoperi strategiile ineficiente ale autorităţilor române, legile proaste, cruzimile şi profiturile imunde realizate de pe urma suferinţei unor animale (Metoda, preluată din arsenalul ideologiei şi propagandei totalitare constă în esenţă în falsificarea realităţii şi în monopolizarea adevărului despre realitatea astfel falsificată).

În consecinţă, lipsa de transpareţă, şi de corectitudine a conducerii F.V.E. nu este altceva decât o încercare lamentabilă de menajare a idiosincraziilor conducerii CMVRo (şi în special a sensibilităţilor lui Liviu Harbuz, eminenţa cenuşie a tuturor instituţiilor şi organizaţiilor veterinare din România) cu scopul diversionist de a vă abate atenţia de la următoarele chestiuni foarte grave:

1. Cruzimile înfiorătoare la care sunt supuşi câinii fără stăpân în România. Tratamentul sinistru aplicat acestor animale este deja bine cunoscut la nivel european. Faptul că animalele sunt sugrumate realmente sau rănite în timpul capturării, sunt înfometate, însetate, netratate medical, lăsate să se ucidă între ele în adăposturi pestilenţiale a fost adus la cunoştinţa conducerii FVE chiar de către Claudiu Dumitriu. În loc să ia măsuri sau să facă declaraţii dure pe acest subiect, însă, conducerea FVE a preferat în mod stupefiant să-l ostracizeze pe cel care a făcut dezvăluirile.
2. Indolenţa şi complicitatea A.N.S.V.S.A. cu autorii cruzimilor. În mod cinic, “situaţia câinilor fără stăpân din România” este prezentată în cadrul Seminarului de către Adina Ciurea, din cadrul ANSVSA- instituţie publică care, deşi este responsabilă cu aplicarea normelor de protecţie a animalelor manifestă un dispreţ fără egal faţă de bunăstarea animalelor din România (De mai bine de 10 ani de zile, ANSVSA este primul complice al celor care săvârşesc cruzimi faţă de animale, în speţă faţă de câinii fără stăpân, refuzând sistematic să aplice sancţiunile prevăzute de lege).
3. Cinismul şi oportunismul conducerii C.N.M.V.Ro. În mod evident, Colegiul medicilor veterinari din România nu este interesat decât de latura profitabilă a gestionării câinilor fără stăpân şi nu a organizat acest seminar decât pentru a-şi promova şi proteja afacerea ce constă în încasările taxelor pentru înregistrarea câinilor în Registrul de Evidenţă al Cîinilor cu Stăpân (R.E.C.S.) pe care îl gestionează (În acest scop, CNMVRo a reusit să preia prin lege, împotriva tuturor uzanţelor, administrarea RECS şi să atribuie crearea şi mentenanţa registrului electronic, fără licitaţie, pentru o sumă enormă, ignorând propunerea de colaborae a Fundaţiei Taso care i-ar fi pus la dispoziţie gratuit platformele electronice şi serverele pe care le deţine. Totodată, cu un cinism exemplar, CNMVRo blochează şi sabotează donaţiile de microcipuri şi/sau identificarea gratuită a câinilor pe care s-au oferit să le facă organizaţii neguvernamentale de mare prestigiu în Europa precum Fundaţia Taso pentru a nu pierde niciun cent din taxa de identificare/înregistrare încasată de la medicii veterinari pentru fiecare câine înregistrat în R.E.C.S.)
4. Stupiditatea şi pecaritatea legii. Contrar elogiilor aduse de autorităţi (în primul rând de către d-nul Liviu Harbuz considerat autorul moral al actului normativ în forma în care a fost adoptat în septembrie 2013) legea este aproape o calamitate juridică atât sub aspectul formei cât şi sub cel al fondului. Lăsând la o parte defectele de tehnică legislativă, formulările neclare şi confuze care-i subminează predictibilitatea, legea sabotează adopţiile, permite abuzurile serviciilor de hingherit, discriminează deţinătorii de cîini, încalcă dreptul la proprietate şi la viaţă privată, reglementează condiţii precare de bunăstare a câinilor (în special liberatea de mişcare). Mai mult decât atât din cauza unei propuneri făcute chiar de CNMVRo (cu scopul de a „stimula” identificarea cîinilor şi a-şi optimiza profiturile) legea conţine o prevedere aberantă şi aume condiţionarea vaccinării antirabice a câinilor cu stăpân de identificarea în prealabil a acestor cîini. Din cauza acestei prevederi care încalcă dreptul constituţional al cetăţenilor la sănătate şi la un mediu sănătos, s-a ajuns astăzi în situaţia absurdă şi periculoasă ca milioane de câini să rămână nevaccinaţi antirabic, pentru prima dată în ultimii 41 de ani!
5. Compromisul făcut de WSPA şi de celelalte ONG-uri „selectate” în ceea ce priveşte criticile cruzimilor faţă de animale. Astfel, WSPA a renunţat la orice critică în acest sens, ba chiar i-a îndemnat şi pe alţi activişti să nu facă plângeri împotriva serviciilor de hingherit româneşti care comit cruzimi faţă de animale. Mai mult decât atât, WSPA laudă Legea de gestionare (evident fără să o cunoască). Preţul acestui compromis dubios este încheierea de parteneriate cu ANSVSA si cu CMVRo în urma cărora organizaţiei i se permite să castreze gratuit câini sau să facă programe de educaţie, neapărat în colaborare cu autorităţile (din păcate multe din asociaţiile mari au începu să facă astfel de compromisuri, pornind de la premisa oportunistă că imaginea lor şi implicit puterea lor financiară, au mai mult de câştigat din „asocieri”formale şi sterile cu autorităţile decât prin acţiuni oneste de criticare şi de sancţionare a acestora).
Concluzia pe care putem să o tragem nu poate fi deci decât una tristă. Valorile democratice, în primul rând dreptul la opinie şi intezicerea discriminării sunt călcate în picioare de conducerea F.V.E. care, de dragul partenerilor români, preferă o minciună poleită unui adevăr incomod, preferă să organizeze o non-dezbatere „relaxată” decât o dezbatere reală şi de substanţă. Am sperat, cu naivitate poate, că integrarea în F.V.E. va scăpa CMVRo de mentalităţile retrograde dar iată că lucrurile s-au petrecut tocmai invers. Nu numai că FVE nu a reuşit să asaneze practicile arbitrare, nedemocratice şi discriminatorii ale CMVRo, ci mai rău de atât, a „reuşit” să se contamineze cu aceste practici şi să le actualizeze în maniera cea mai lamentabilă.