July 18, 2015

Carmen Elena Caragiu - Cum sari de la una la alta? (27) - "Eu sunt povestea ta"...

Cap bine așezat pe umeri. Frunte umedă. A topi cu privirea tristețea. Cuvinte țâșnind din inimă. A descurca firul în minte. Muzica se revarsă pe chip. Prietenie cu firea. A da lumină. A ține în viață. „Soarele și luna i-au ținut cununa”. Ulciorul merge la apă. Arta crapă piatra-n patru. Legea lui Arhimede. Argumentele tale nu se susțin. Presentimentele s-au cuibărit în suflet. Iubirea te ridică la suprafață. Te ține sus/te susține. Te poartă cu alai, călare pe șapte cai. Mort de uimire. Dorința de a spune totul, când nu mai poți să articulezi nimic. Mă văd în prag. Ochi luminoși, larg deschiși. Zâmbetul dinaintea morții – suprema formă de aderență/adeziune la Viață. Susur de izvoare. Fâlfâire de aripi. Eu sunt povestea ta.

Carmen Elena Caragiu (1965-2015)