September 1, 2015

Carmen Caragiu (1965-2015): Vestea cea Bună a naturii

În vremea de apoi, natura, îmbrățișată de căldura dragostei umane, se va elibera din robie, primind Duhul înfierii. Sălbăticia celei „supuse deşertăciunii – nu din voia ei, ci din cauza aceluia care a supus-o” (Rom. 8, 20), a celei aduse în toată vremea „ca o oaie spre junghiere” va fi domolită de firea omenească (vezi Iac. 3, 7). Făptura, care în ceasul de acum „aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu” (Rom. 8, 19), „se va izbăvi din robia stricăciunii, ca să fie părtaşă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu” (Rom. 8, 21). Nimic nu poate despărți o făptură a lui Dumnezeu de dragostea Lui. 

Carmen Caragiu (1965-2015) Vestea cea Bună a naturii