November 24, 2011

Arhetipuri creştine în Mioriţa

Arhetipuri creştine în Mioriţa - un foarte frumos articol al lui Gheorghiţă Geană (Gasul Bucovinei - Revista românilor din Ucraina) - unde se argumentează că "[o]rice exegeză a Mioriţei care ignoră simbolistica creştină din poemă rămâne neîmplinită". Sunt discutate patru teme creştine fundamentale în Mioriţa: păstorul, oaia, maica în căutarea fiului şi nunta.

November 15, 2011

El Cóndor Pasa


http://youtu.be/gwXiGMauCxg
That's the kind of interpretation of El Cóndor Pasa that I like most (no big orchestra, no hi-tech processing, just pure, traditional, 'organic' sound going straight to the heart).

Superbe nostalgii


http://youtu.be/TKJcuXcATRQ
NOSTALGII INTERBELICE PE DISCURI DE GRAMOFON
Realizatori Ghena Pricop si Gabriel Stoica (Muzeul Brailei)

Solzhenitsyn on art

"Not everything assumes a name. Some things lead beyond words. Art inflames even a frozen, darkened soul to a high spiritual experience. Through art we are sometimes visited — dimly, briefly — by revelations such as cannot be produced by rational thinking. Like that little looking-glass from the fairy-tales: look into it and you will see — not yourself — but for one second, the Inaccessible, whither no man can ride, no man fly. And only the soul gives a groan..." --Aleksandr Solzhenitsyn (Nobel lecture, 1970 - via wikiquote)

November 13, 2011

Waymore Blues și problema operei de artă

Către sfârșit, în argumentul dintre Waylon și Jessi se atinge de fapt problema spinoasă a operei de artă.

http://youtu.be/ugm0JZhX3CI
Waylon Jennings . Waymore Blues solo acoustic

November 7, 2011

Despre beneficiile şi neajunsurile tehnicii

Text apărut în Ziarul "Lumina de Duminică", rubrica"Lumina Cunoştinţei. Religia, filosofia şi ştiinţele în dialog" (rubrică realizată cu sprijinul Fundaţiei "John Templeton" din SUA, în cadrul unui proiect desfăşurat de Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi şi Universitatea Bucureşti, în cooperare cu Patriarhia Română), Duminică 30 Octombrie 2011, sub titlul "Omul sub dominaţia tehnicii".

Filosoful Karl Jaspers – unul dintre cunoscuţii reprezentanţi ai existenţialismului religios – a afirmat că modul de evaluare a tehnicii depinde de ceea ce se aşteaptă de la ea şi că justa ei evaluare presupune cunoaşterea clară a limitelor tehnicii. În primul rând, se cere conştientizat faptul că tehnica este un mijloc şi, ca atare, reclamă o direcţionare a sa. „În paradis, tehnica nu şi-ar avea rostul. Ea serveşte aici eliberării omului de nevoi, îl ajută mai întâi în lupta pentru asigurarea fiinţării sale biologice, apoi, în absenţa constrângerii nevoilor, tehnica îşi permite extinderea imprevizibilă a fiinţării sale factice într-o lume înconjurătoare modelată de el”. [1]

November 1, 2011

Natură şi participare

În creştinism, auzim vorbindu-se de o natură originară şi de o natură înstrăinată, înstrăinată – important de subliniat – prin modificarea tropos-ului. Acest fapt nu presupune o mutaţie radicală a valorilor în ordine umană şi naturală, ci doar, de regulă, o căutare a lor inadecvată, pe o cale greşită, o proiecţie iluzorie şi slăbită a sensului. Adevărul pe care îl dezvăluie poezia este, aşadar, adevărul participativ. Prin latura critică a instinctului poetic se realizează implicit o critică a participării. Aici înţelegem prin participare modul cum ne investim fiinţa în lucruri, în stări de existenţă, în stări de spirit, în tot ce ne înconjoară. Poezia aşază adevărul într-o ecuaţie a participării, a atracţiei, cum s-ar spune aşază o lume întreagă pe orbită, în acest mod, stabilind o lege a gravitaţiei psihice, care, de altfel, se impune de la sine, conform căreia acţionăm, ne orientăm faptele şi pasiunile, atragem ideile şi cuvintele într-un anumit fel, sau, nu mai puţin, ne putem schimba brusc atunci când dorinţa din noi are puterea de a modela altfel lumea.

Martina McBride - God's Will


http://youtu.be/YCRrrP0EhPc  (lyrics)