January 30, 2012

Lumină de la Răsărit

Cotidianul LUMINA din 29 Ianuarie 2012, rubrica Lumina cunoştinţei:
Religia, Filosofia şi Ştiinţele în dialog :
Lumină de la Răsărit - de Alexei Nesteruk
Recenzie de Florin Caragiu

Volumul "Light from the East" (Fortress Press Minneapolis, 2003), semnat de prof. Alexei Nesteruk, constituie o pledoarie convingătoare pentru necesitatea unui dialog autentic între ştiinţă şi teologie, dialog la care e invitat să participe creştinul educat al zilelor noastre. Acesta trebuie să conştientizeze cu precădere faptul că raţiunea umană (dianoia), pe de o parte, şi intelectul înduhovnicit (nous), pe de alta, ca facultăţi specifice de cunoaştere şi de trăire, au punţi de interferenţă în temeiul realităţii înseşi, atunci când acesta e văzut precum o unitate între Creator şi actele Sale, între Logos şi acei logoi (raţiuni divine), mai mult sau mai puţin ascunşi în creaţie, la care s-a referit pe larg Sfântul Maxim Mărturisitorul.

January 28, 2012

An open mind...

BUT I think he [H.G. Wells] thought that the object of opening the mind is simply opening the mind. Whereas I am incurably convinced that the object of opening the mind, as of opening the mouth, is to shut it again on something solid.” (G. K. Chesterton, ‘Autobiography’)

January 24, 2012

Spicuiri - Constantin Rădulescu-Motru„Omul creştin are in viaţa lui sufletească de realizat un ideal mai înalt decât acela al libertăţii. Biserica nu vorbeşte de libertate, ci de datorii morale de izbăvire de sub păcat.” (Constantin Rădulescu-Motru)

January 19, 2012

Nunca é Silencio Vão - Carminho


http://youtu.be/SyJQ7YbgBm8
Caminho (Maria do Carmo Carvalho Rebelo de Andrade) - Nunca é Silencio Vão (Silence is never vain)

January 10, 2012

The richness of Latin music

Latin music seems (to me) richer than many varieties of contemporary "bluesy" (& related) music (granted, there are great musical blues-type moments, but the Latin variety/genre/musical universe appears "richer in infinities"...)


Mireille Mathieu & Julio Iglesias, Surprise en publique
http://youtu.be/LZ0ALo1wj14 1988 TV-Show "Superchancen" (Denmark)


Maria Ana Bobone - Fadinho Serrano
http://youtu.be/g2ZpZRIexkY

Mireille Mathieu - Santa Maria de la mer


http://youtu.be/BXg6OdbNF2w

January 3, 2012

Cat's monastery


Cat's monastery - http://youtu.be/A_Norykibhk
The original monastery was built in 327 AD, by Kalokeros, the first Byzantine governor of Cyprus, and patronised by Saint Helena, the mother of Constantine the Great. At that time, a terrible drought affected the whole of Cypus, and the entire island was overrun with poisonous snakes which made building the monastery a dangerous affair. Many of the inhabitants left their homes and moved off the island, for fear of the snakes, but Saint Helena came up with a solution to the plague – she ordered 1,000 cats to be shipped in from Egypt and Palestine to fight the reptiles. In the following years, the cats did their duty, hunting and killing most of the snakes in the Akrotiri Peninsula, which soon came to be known as the “Cat Peninsula”. The monks would use a bell to call the cats to the monastery at meal time, and then the felines were dispatched to their snake-hunting duties.” (excerpt from the article The Holy Monastery of Saint Nicholas of the Cats)