February 28, 2012

"a very real thing which may be called the love of humanity"...

Those thinkers who cannot believe in any gods often assert that the love of humanity would be in itself sufficient for them; and so, perhaps, it would, if they had it. There is a very real thing which may be called the love of humanity; in our time it exists almost entirely among what are called uneducated people; and it does not exist at all among the people who talk about it.
A positive pleasure in being in the presence of any other human being is chiefly remarkable, for instance, in the masses on Bank Holiday; that is why they are so much nearer Heaven (despite appearances) than any other part of our population.
I remember seeing a crowd of factory girls getting into an empty train at a wayside country station. There were about twenty of them; they all got into one carriage; and they left all the rest of the train entirely empty. That is the real love of humanity. That is the definite pleasure in the immediate proximity of one's own kind. Only this coarse, rank, real love of men seems to be entirely lacking in those who propose the love of humanity as a substitute for all other love; honourable, rationalistic idealists. (G. K. Chesterton, Tremendous Trifles/Chapter XXII)

February 27, 2012

February 22, 2012

între lumi

vorbeşti cu mânie contra a ceea ce a rămas
din dragostea ta. dar sufletul tău e în altă parte
aşteptând ceva ce-ntârzie să vină, un anotimp
al deşirării lucrurilor împletite în anii de demult,
pe când vedeai lărgindu-se o tăietură în zid
şi alergai cot la cot cu băieţii cartierului, lăsând
nemişcată bolta cerească. amar e gustul uitării.
întâmplarea care îţi scapă din mână se întoarce
împotrivă, precum însuşi numele tău, căci deşi auzi
o chemare, nu-i dai curs, ci mai abitir loveşti
într-un gong mut. şi gândul tău scoate din el
o mulţime neînduplecată de sunete biciuind
asemenea ploii o cale pustie, însă aproape familiară
pentru felu-i de-a se lăsa bătută, ce-ţi aduce aminte
de lumina în voia căreia, încredinţându-te, speri.

February 21, 2012

Two life-size mistakes

Chesterton about two life-size mistakes that locally appear to be "error-free"...

„The man who cannot believe his senses, and the man who cannot believe anything else, are both insane, but their insanity is not proved by any error in their argument, but by the manifest mistake of their whole lives.”
-- G. K. Chesterton - "Orthodoxy", Ch. II
Image source

Ice Age flowers

Interesting news: Flowers regenerated from 30,000-year-old frozen fruits, buried by ancient squirrels (Discover Magazine, reporting on the achievement of a team of Russian scientists led by David Gilichinsky).

February 17, 2012

February 16, 2012

Amazing tango flamenco


http://youtu.be/i4bbDQ8jVJI
Blanco-rojo-negro flamenco. 
Dancing: Carolina Scalas and Corrado Ponchiroli.

Florin Caragiu: "univers în expansiune"

stelele ce se-ndepărtează
au nevoie de noi

„fug de omul de ştiinţă”
– o veche glumă – îmi spui,
strecurând în pahar două cuburi de gheaţă

uneori adormim în rugăciune,
drepţi, ca nişte lumânări tot mai lungi,
întinse spre un candelabru ce se roteşte în noapte

căci numele Domnului e flacără ce nu consumă,
ci face lumânarea să crească, plămădind în trupul ei
ceara unor suferinţe învinse de o strălucire
ce ne apropie
_______________________________________________
Image Credits: NASA/ESA and Trinity Church, Antarctica

February 15, 2012

tablou cu nămeţi

sunt aici toţi
papu şi maia şi mai câţi alţii
vorbesc despre nămeţii
în care casele se îngroapă lent
trag în piept aerul rece
aducându-mi aminte
de tot ce are să se întâmple
pe masă între bucate
e aruncată o fotografie veche
dincolo de care marea
se aude venind şi plecând
te apropii lăsând în urmă
luna incendiată
umbra chipului tău
peste vinul din carafele transparente
e o poartă întredeschisă

Louis de Funès: rendez-vous avec le dentiste


L'aile ou la cuisse (1976)
http://youtu.be/4VMgnU0L2z8

February 14, 2012

Gustav Leonhardt (1928 - 2012)


http://youtu.be/L91bOmtenIg
Gustav Leonhardt (30 May 1928 - 16 January 2012)
- J. S. Bach Goldberg Variation 25 adagio

Darul libertăţii

„Ţineţi minte că Dumnezeu ne-a dăruit libertate şi nu forţează pe nimeni să vină la Dânsul. Trebuie să ne încordăm voinţa pentru a primi în inimile noastre harul Duhului Sfânt. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat libertatea, el ar fi nimicit calea credinţei şi ne-ar fi adus la Sine pe calea cunoştinţelor obligatorii. Nu spuneţi asemenea unor ignoranţi: „Demonstrează-ne existenţa lui Dumnezeu, şi vom crede...”. Atunci nu va mai fi credinţă, ci cunoştinţă cu de-a sila, dar atunci când în inimă are loc în mod liber un act de credinţă, Dumnezeu ne oferă mărturii ale adevăratei credinţe care sunt cu mult mai presus decât toate dovezile ştiinţifice. Amintiţi-vă mereu că se cuvine să depunem pe parcursul vieţii o strădanie de bună voie pentru dobândirea virtuţilor şi pentru relaţia cu Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu nu ia la Sine sufletele cu de-a sila.” -STAREŢUL ZAHARIA (1850-1936)

February 12, 2012

Florin Caragiu: În căutarea unităţii

În căutarea unităţii
de Florin Caragiu
(text apărut în ziarul "Lumina de Duminică", secţiunea "Lumina cunoştinţei", rubrica "Religia, Filosofia şi Ştiinţele în dialog", 12 Februarie 2012)

Cunoscut susţinător al unei relaţii de comuniune între teologie, filosofie şi ştiinţă, prof. Alexei Nesteruk ne-a oferit într-una din cărţile sale, elocvent intitulată „Lumină de la Răsărit”, câteva dintre reperele acestei sinteze pe care autorul a văzut-o posibilă în spiritul principiului creştin ce guvernează adevărul, identificat – în duhul Tradiţiei – ca fiind „euharistia”, extinsă la rang de principiu gnoseologic ca o împărtăşire a tuturor din Logosul atotcuprinzător. [1]

1. De la moarte la înviere

Teoria structurilor disipative, formulată de Ilya Prigogine, ocupă un spaţiu larg în studiul rezervat problematicii timpului în ştiinţă şi în filosofie, din volumul amintit. Această teorie e axată pe ideea de co-evoluţie, tradusă în context ca o dependenţă reciprocă între macrosisteme şi microsisteme. În măsura în care ele cooperează, devin deschise şi se dezvoltă împreună. Sistemele închise sau izolate, cu o slabă deschidere spre exterior, dimpotrivă, mor. Deschiderea, însă, e generatoare de stări de non-echilibru. Paradoxul, văzut de Prigogine, este acela că starea de non-echilibru creează organizare prin alterarea structurii vechi şi asimilarea noutăţii, în urma unui efort de a învinge inerţia. „Punctele critice” fac posibile salturile calitative. Spiritul însuşi se comportă ca un sistem disipativ, guvernat de schimbare, chiar dacă dureroasă. Dialectica Cruce-Înviere se arată aici implicată. [2] „Spiritul, el însuşi, este, neîndoielnic, cea mai mare şi cea mai complexă structură disipativă din univers şi cel mai mare creator de fluctuaţii (adică dezordine creatoare de noi apariţii). Omul ţine în mâini germenii unei noi geneze”. [3] Referindu-se la specificitatea Big Bang-ului, Roger Penrose a dedus de aici apariţia creaţiei ex-nihilo, fără a putea trage însă concluzii şi asupra mecanismului ei ontologic de funcţionare.

February 7, 2012

Al Di Meola - The Grande Passion - Live in Warsaw


http://youtu.be/jyRi7eaZ9mo
Al Di Meola - The Grande Passion - Live in Warsaw, 2000 [1]


http://youtu.be/7pNhwHGwS-o
Al Di Meola - Soledad - Live in Warsaw, 2000 [2]

prin acest colţ de geam

pătrunde apusul
e sărbătoare
lucrurile au manşoane de gheaţă

cu glezna încinsă de lumina casantă
ieşi afară cântând
aburul îţi iese din gură
ca un leagăn rămas gol

din poza alb-negru
arăţi cu un aer de joacă
spre cea care vei fi

priveşti spre tine însăţi şi te apleci
cum ai da să strângi într-o grămăjoară
timpul

Spicuiri: ispita libertăţii nelimitate

De o stringentă actualitate:Fie că apar sub machiajul discret, aproape natural al actelor caritabile (care vizează subliminal obţinerea puterii, a unui statut), fie se evidenţiază ca tendinţe fireşti ale unei pretinse figuri democratice, ispita libertăţii nelimitate este uneori foarte lunecoasă”... (Sursa: articolul Libertate şi credinţă - Marta Grădinaru în Cotidianul LUMINA din 5 Februarie 2012).
P.S. Aniversare: Şapte ani de „Ziarul Lumina“ (Silviu Dascălu, Cotidianul LUMINA din 7 Februarie 2012, cu mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel)

February 2, 2012

Olhos Negros


http://youtu.be/C1zhsg-2YCc
"Olhos Negros", Maria Ana Bobone, Miguel Capucho, Josè Fontes Rocha 
Clube de Fado Ano 2008

February 1, 2012

soba asta de teracotă nu încălzeşte

lipit de ea îmbin frânturi de memorie
într-o linie continuă –
bobul de năut din pulpa bunicului
tata certând căţelul
ramura înflorită de salcâm prăvălită pe casă –

cântecul morţii legate la ochi
umple refugiul din mijlocul zăpezilor
cu oameni veniţi de departe
să afle cum iubeşte Dumnezeu în întuneric