August 30, 2012

Thurston on mathematical beauty

R.I.P. William P. Thurston (October 30, 1946 – August 21, 2012). 

“The inner force that drives mathematicians isn’t to look for applications; it is to understand the structure and inner beauty of mathematics.” (source: New York Times)
AMS Obituary
Photo source - wikipedia

August 29, 2012

Suflet şi răspuns

Suflet şi răspuns 

de Florin Caragiu (articol publicat în volumul "Chipul iconic. Crochiuri antropologice. Reflexii ale chipului mistico-teologic ghelasian, ed. Platytera, Bucureşti, 2012, pp. 119-164)

Părintele Ghelasie Gheorghe a fost un isihast, un veritabil om al păcii. Pacea isihastului nu e o achiziţie uşoară, întrucât nu are nimic de-a face cu compromisul, cu acel spirit „căldicel” repudiat de cuvintele Evangheliei.
Condiţia păcii o constituie dialogul, recunoaşterea identităţii celuilalt. „Isihasmul nu este trăire de tip monolog, ci reprezintă un dialog între două ritualuri care se potenţează reciproc. Dumnezeu nu este nemişcatul absolut, ci este tot un Viu, care dialoghează cu viul nostru. Dumnezeu însuşi trăieşte în creaţie. Dumnezeu nu creează o creaţie mecanică, ieşită în mod panteist din Sine, ce se menţine prin El de la sine, ci dă naştere unei creaţii vii, o realitate parteneră” („Dialog în Absolut”, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 95). Astfel, „creaţia nu este un simplu mecanism de reflectare a tainei dumnezeieşti, ci este o taină creată vie, care răspunde în modul propriu de creaţie” (idem, p. 86).
În concepţia părintelui Ghelasie, creaţia este o „treime creată”: îngeri, natură, om, ca o „realitate completă”, cu fiinţă şi energii de creaţie (idem, p. 276), „neputând exista energii fără fiinţă” (idem, p. 277). Se vorbeşte de o „implicare deosebită a Fiului, nu atât în actul creaţiei ce aparţine Treimii, cât în fiinţialitatea creaţiei” („Mic dicţionar de isihasm”, Col. Isihasm, 1993, p. 37), căci toată creaţia e iconoforă, „purtătoare de chip al lui Hristos-Omul, Dumnezeu întrupat” (idem, p. 55).

August 26, 2012

osmoză

un domn creţ cu terrieru-i lăţos
coboară scările.
în geamuri soarele tremură.
timpul e o falie din care ies
copii mascaţi,
feţe prinse de blitzul unei tăceri
în care nu poţi fi sigur pe un lucru
decât uitându-l –
cum ţi-ai aduce aminte
de locul în care a întârziat
să dispară
ca o moleculă de solvent,
printr-o membrană selectivă.
un fir de sânge
e luna peste câmpul crăpat şi tu –
în plină toamnă – piatra ce strigă.

August 22, 2012

festival

au ruginit porţile.
singurătatea întoarsă în sine
o dată cu doina
caută din grote de sare
ochii.

cerul se lasă
pe rotula-i însângerată –
îşi atinge fruntea de noi:
umbre
înfipte în moarte, sus,
cresc şi descresc peste oraş.
o cruce pictată
sunt
purtătorii de cinabru.

ca un vin vechi
din răcoare se-ntorc – în poveşti –
anii în care am stins, între degete,
flăcări.

August 17, 2012

Recomandări: Nicolae Steinhardt - from The Happiness Diary

"Every work of art is anti-nature. Every decision is anti-nothingness. To love somebody is a mystery of faith. Love and forgiveness are not natural. Natural is the second principle of thermodynamics." (Nicolae Steinhardt - From The Happiness Diary: 1935 @ nicolaesteinhardt.wordpress.com , transl. Gabriela Ailenei)

August 15, 2012

Adormirea Maicii Domnului


http://youtu.be/OyYJC9A2X-E   
Sinaxar - 15 August
Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre. (Tropar, glasul 1)

"Bogoroditse Devo" from Rachmaninov Vespers

Apus de soare pe planeta Marte

Logosul - în background-ul oricărei experienţe inefabile a frumuseţii Creaţiei...

http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_347.html
Image Credit: NASA/JPL/Texas A&M/Cornell

August 12, 2012

Recomandări de lectură: "Rugul ce arde şi nu se mistuieşte"

Fecioara Maria - "scara pe care S-a coborât Dumnezeu"...
Rugul ce arde şi nu se mistuieşte (Ziarul LUMINA, 12 August)
Augustin Păunoiu - interviu cu părintele arhimandrit Clement Haralam de la Mănăstirea "Sfânta Maria" Techirghiol. Despre rolul şi locul Maicii Domnului în viaţa Bisericii.

Credinţă la Olimpiadă!

"După câştigarea medaliei olimpice de aur, la proba de 5000 de metri, etiopianca Meseret Defar a scos din sân o icoană a Maicii Domnului, pe care a arătat-o camerelor de luat vederi, după care a început să o sărute, plângând în hohote. Ce frumoasă mărturisire a Maicii Domnului, înainte de pomenirea sfintei sale Adormiri! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!" [shared via Facebook/Doxologia]

August 10, 2012

Renaşterea Iconică (I)

Întrebarea care, plutind în aer, trimite spre premisele actualei renaşteri iconice, este: poate creştinismul să asimileze critic achiziţiile cunoaşterii până în zilele noastre şi care este perspectiva centrală, specifică, ce face posibil acest demers deloc facil?
Părintele Ghelasie de la Frăsinei este cel ce a deschis, prin scrierile sale, drumul unei adevărate mişcări de renaştere a isihasmului în contextul românesc actual, prin prezentarea pe larg a tradiţiei isihaste carpatine, având în centru dimensiunea iconică şi liturgică a existenţei create de şi întru Hristos, Fiul şi Chipul lui Dumnezeu Celui viu. Un aspect esenţial în învăţătura părintelui Ghelasie este importanţa practicii isihaste, comoara îngropată în ţarina învăţăturii creştine („Moşul din Carpaţi. Neofit Pustnicul”, Col. Isihasm, 1998, p. 99), cea care în fapt îi conferă accentul mistic, ce conturează într-o modalitate iconică perspectiva teologică. Având ca ax central practica mistică şi liturgică creştină, perspectiva isihastă are un pronunţat caracter dialogic, acest lucru umplând de un conţinut specific atât expunerea învăţăturii de credinţă creştine, cât şi raportările comparative la alte tradiţii sau curente religioase, filosofice sau ştiinţifice.
Caracterul iconic-liturgic al practicii isihaste se imprimă modelizant până şi în perspectiva ontologică şi în cea cosmologică asupra existenţei create, creînd cadrele unei înţelegeri juste a acelui tip de cultură ce are la bază valorile creştine, şi anume „tipul întrupat”, pus de părintele Nicolae Steinhardt în opoziţie cu tipul oriental, sau antic.
Taina Întrupării dumnezeieşti este însăşi taina creaţiei – au afirmat părinţii Bisericii, încă din primele veacuri creştine. „Dumnezeu S-a întrupat ca omul să se îndumnezeiască”, mărturisea sfântul Atanasie cel Mare, toate fiind create în această taină a Întrupării Logosului, desăvârşindu-se prin părtăşia la viaţa Lui, şi prin aceasta la viaţa Sfintei Treimi Celei Deofiinţă.
O problemă importantă astăzi este confruntarea cu o accentuată fărâmiţare a cunoaşterii, fluxul de informaţii venite din toate domeniile particulare ale cunoaşterii necesitând un permanent efort de integrare a cunoaşterilor parţiale. În acest sens, o dezvoltare a cunoaşterii plecând din însuşi miezul relaţional şi experienţial al vieţii, este mult mai aptă, pornind de la dialogul întregurilor sau identităţilor, în direcţia înţelegerii dinamicii structurale a părţilor, să integreze noile achiziţii ale cercetării din diversele domenii, printr-un demers interdisciplinar. Aceasta e o problemă de maximă actualitate în zilele noastre şi astfel mistica isihastă de specific iconic creează cadrul unei renaşteri a spiritualităţii isihaste care, prin cuprinderea-i apofatică şi capilaritatea ei mistică, poate să se raporteze direct la diversitatea faptelor concrete ce stau la baza dezvoltărilor teoretice şi să integreze, critic şi comparativ, informaţiile actualizate ale cercetării ştiinţifice şi reflecţiei filosofice, la intersecţia diverselor problematici contemporane.

Florin Caragiu

August 9, 2012

Cuviosul Arhimandrit Sofronie Saharov - rugăciune

"Vino şi mă vindecă de moartea care mă ţine... Vino şi izgoneşte din mine toată răutatea... Vino şi săvârşeşte în mine ceea ce este bineplăcut Ţie: căci eu n-am puterea să fac ceva bun; eu sunt prizonierul întunericului pe care îl urăsc." (Cuv. Arhimd. Sofronie)

August 8, 2012

Nicolae Steinhardt: „Teoria nebuniei după G. K. Chesterton”

Am descoperit aici acest frumos eseu al lui N. Steinhardt. Care se întreabă:
„A fi sănătos, aşadar, deschide perspective mult mai vaste şi mai încîntătoare decît a fi nebun. Dar de ce nici omul obişnuit nu simte feeria lumii atît de intens pe cît ar trebui?”...

The hidden face, or the gift of completeness

""Listen to me," cried Syme with extraordinary emphasis. "Shall I tell you the secret of the whole world? It is that we have only known the back of the world. We see everything from behind, and it looks brutal. That is not a tree, but the back of a tree. That is not a cloud, but the back of a cloud. Cannot you see that everything is stooping and hiding a face? If we could only get round in front"  (Gilbert Keith Chesterton: 'The Man Who Was Thursday: A Nightmare.' )

Fotografie de grup, Centenarul Steinhardt, Baia Mare, 30 Iulie 2012

August 3, 2012

Centenarul Steinhardt, 2012 - imagini

De pe blogul lui Florin Caragiu, imagini de la evenimentele prilejuite de comemorarea centenarului Nicolae Steinhardt (12 Iulie 1912 - 29 Martie 1989):
Imagini de la Rohia, Centenarul Steinhardt, 2012
Imagini de la SIMPOZIONUL NATIONAL „Centenar N. Steinhardt”, Luni, 30 iulie 2012, Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” din Baia Mare
IMAGINI de la Rohiţa (29 Iulie 2012, Centenarul Steinhardt)
Maria Casandra Hausi, la Baia Mare (Centenarul Steinhardt)
Prof. Protops. Gregorios Stathis la Rohia şi Baia Mare (Centenarul Steinhardt)