September 27, 2012

construction vs. creation


"The whole difference between construction and creation is exactly this: that a thing constructed can only be loved after it is constructed; but a thing created is loved before it exists, as the mother can love the unborn child."  

G. K. Chesterton, Appreciations and Criticisms of the Works of Charles Dickens Chapter III "Pickwick Papers" (1911)

September 25, 2012

file de toamnă

ceva trece prin tine, ca printr-o spărtură
în zidul de piatră – nu întâlneşte nimic,
doar rezistenţa aerului în faţa unui avion
de hârtie, desenat în culorile toamnei.

călătoria-i un pas dintr-o cameră-n alta,
peste pragul bătătorit al închipuirii; aţâţi
cărbunii în sobă şi-arunci sclipirii lor
câte-o foaie scrisă cu grijă, cum ai da
milostenie unui înger al insomniei, apoi,
în braţele-i, ai adormi prea curând.

şi-această teamă nelămurită de ce-i
infinit de fragil, care-ţi cere să-l aperi  
ieşind o piatră din zid – împinge
în ploaia măruntă un om în cămaşă. 

ce caută el? neîmpăcaţii vrăjmaşi,
pe care-i strânge la sine cu obstinata
încredere-a înecatului în apa ce-l scoate
afară? ca un stigmat rămâne-n ochii lui,
fericit, semnul de dragoste, ce-n gura
nesăţioasă-a schimbării i-aruncă!

September 21, 2012

rătăceşti în oraşul străin

de timpul tău ca de un cablu
te ţii, pe versantul cuvintelor –
se năpusteşte în subsolul paginii
viaţa. dispari în acest aliaj de zile şi nopţi,
din care ies pe bandă rulantă
tăioase priviri. poate ei, dispăruţii, văzând,
să-ţi bată pe umeri şi praful să-l lase
uşor, încălţărilor. temătorii localnici
ai clipei vor ascunde-n surâsuri
sângele cu pereţi falşi. şi totuşi, e vreme
de a întâmpina nisipul mişcător al feţei.
pe scripetele unei voci coboară peste râu ceaţa.
de la a cunoaşte la a nu cunoaşte un om
e doar un pas: ci te-ncumeţi.

September 17, 2012

Dimensiunea participativă a cunoaşterii şi a vieţii - un punct de vedere psihologic

Dimensiunea participativă a cunoaşterii şi a vieţii - un punct de vedere psihologic

de Florin Caragiu

(textul prezentării susţinute de autor la ediția a V-a a Simpozionului Național privind dialogul dintre Teologie, Filosofie și Știință, cu tema „Viaţa şi Conştiinţa – în orizontul temporalităţii - abordări teologice, filosofice şi ştiinţifice”, organizat la Centrul pastoral și cultural, Mănăstirea Durău, 13-16 septembrie 2012, de Patriarhia Română, Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie şi Ştiinţă al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Centrul de Dialog şi Cercetare în Teologie, Ştiinţă şi Filosofie din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti.)

Omul – o provocare şi o limită pentru cunoaşterea experimentală

Psihologia în genere priveşte către fenomenul uman, remarcându-i unicitatea, ce constă în existenţa psihismului conştient. Acesta defineşte fiinţa antropologică precum un fenomen originar şi unic. Se afirmă că persoana este astfel organizată încât întregul are proprietăţi ce nu pot fi regăsite la nivelul părţilor. De aceea, concepţiile reducţioniste ratează, de regulă, definiţia omului. Pe de altă parte, modelarea experimentală nu e nici ea o metodă propice de cercetare a fenomenului personal, deoarece acesta nu poate fi raportat decât la sine, ca întreg, sau, mai bine zis, la un ideal lăuntric care-i o pecete iconică a chipului lui Dumnezeu prezent în om, potrivit viziunii creştine. „În psihologie, simplul nu poate explica complexul, deoarece natura psihismului este interontică şi nu se poate reduce la o suprapunere de nivele înăuntrul unui întreg divizibil în facultăţi psihice. De fapt, pericolul debitării pe nivele a persoanei constă în dispariţia prin scotomizare a înseşi condiţiei sale existenţiale” (Sorin Doru Ogodescu, „Persoană şi lume”, ed. Albatros, 1989, p. 100). Acelaşi autor a remarcat faptul că modelul simplului care explică complexul este determinist liniar, în timp ce persoana constituie un cu totul alt tip de organizare, neliniară, „angajată într-un efort nesfârşit de geneză şi instaurare a noutăţii” (Ιdem).

"Where the Conflict Really Lies..." - NYRB Review

A Philosopher Defends Religion - by Thomas Nagel
The New York Review of Books - September 27, 2012
Review of Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism by Alvin Plantinga (Oxford University Press, 2011)
“there is superficial conflict but deep concord between science and theistic religion, but superficial concord and deep conflict between science and naturalism”...

September 13, 2012

Journalism!


"The quicker goes the journalist the slower go his thoughts. The result is the newspaper of our time, which every day can be delivered earlier and earlier, and which, every day, is less worth delivering at all."

(G. K. Chesterton: 'Eugenics and Other Evils.')

September 10, 2012

Beyond both Cartesianism and materialism

Rediscovering Human Beings - by Edward Feser (part 1 and part 2, on the BioLogos Forum). The human being is positioned beyond "the fallacious and ideological retreat from experience represented by Cartesianism and materialism alike".

September 7, 2012

Alvin Plantinga - Divine Action in the World (presentation transcripts)

Written version of Alvin Plantinga's presentation on Divine Action in the World (Biola University Center For Christian Thought), Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 (from the BioLogos Forum) - arguing to the effect that "there isn’t any conflict between thinking God acts specially in the world and enthusiastically endorsing all of contemporary physics".

September 6, 2012

amurg


asculţi strigătul după apă al celulelor,
contracţia lor simultană,
inversarea de sarcină a membranei depolarizate rapid –
prin pereţii ei, potasiul eliminat,
sodiul năvălind în interior,
muşchii din pereţii vaselor strângându-se încet şi
tu zâmbind, în pofida cefaleei,
sub vulturii rotitori ai amurgului.

sângerii, norii: sunt viaţa netrăită alergând înainte,
alunecând în genunchi
peste cârduri de raţe sălbatice.

simţi apăsarea pe talpă a pietrelor –
un şarpe de apă te duce între coloşii tăcuţi:
aici se întâlnesc, fără ştirea lor, sufletele.
strigătul lor netulburat urcă la cer,
ca o mână pe frunte ştergând sudoarea.
aici, zâmbetul tău e o flacără topind carnea,
un zid prin care circulă torţe
în întunericul roşu.

September 5, 2012

Scientism and "The Big Bang Theory"...

I enjoyed reading Massimo Pigliucci's entry "The one paradigm to rule them all: Scientism and The Big Bang Theory" in "The Big Bang Theory and Philosophy" (Wiley 2012, ed. by Dean Kowalski)

September 3, 2012

viaţa asta

moto:

„bătrâneţea e o încercare
prin care trece un tânăr”
L. v. Beethoven

apa din vasul de fontă fierbe
în faţa bătrânului meşter.
el mărunţeşte legume pe-o placă de lemn
şi spune ceva pentru sine.

articulează cuvintele greu: „viaţa asta, tată...”
şi-arătătorul lui picură sânge pe ţelina albă.

„nimic, măi, copile, nimic...”,
se-aude, şi moşul aruncă în oală
bucăţelele-ntinse pe blat. oftează:
„cine să-şi mai aducă aminte...?”.

şi-apleacă peste vechiul ceaun nasul,
miroase prelung şi dintr-o lingură gustă:
„e gata!... gata-i şi viaţa”.

adoarme cu capul pe masă, lângă zeama-aburindă,
şi-un ştrengăresc zâmbet îi joacă pe faţă.