November 30, 2012

Friendship and survival

“Friendship is unnecessary, like philosophy, like art... It has no survival value; rather it is one of those things that give value to survival.” (C. S. Lewis - via University of Bucharest FB)

November 29, 2012

Bisericile de apă din stepa vechii Scythii

Cotidianul LUMINA - 27 Noiembrie 2012 - Bisericile de apă din stepa vechii Scythii :
Cişmelele dobrogene, locuri izvorâtoare de viaţă
de Dumitru Manolache
"În preajma cişmelei nu se ceartă nimeni. Nu se vorbeşte urât şi nu se urăşte. Aici totul este curgere, linişte, bine, viaţă."

C. S. Lewis - anniversary

"The sweetest thing in all my life has been the longing — to reach the Mountain, to find the place where all the beauty came from..." (C. S. Lewis, turning 114 today)

November 27, 2012

Tainele raţiunii - de la topologie la teologie

Cotidianul LUMINA - 26 August 2012
Religia, Filosofia şi Ştiinţele în dialog : 
Tainele raţiunii şi veşmântul matematic al universului 
Diac. dr. Sorin Mihalache

Un fumos itinerar de la topologie (teoria nodurilor) la chestiuni teologice profunde ilustrate de cuvintele Pr. Stăniloae:
"Dumnezeu aşteaptă ca omul să descopere nesfârşitele gânduri ale Sale puse în lucruri şi să exprime în cuvintele lui tot mai multe din indefinitele înţelesuri pe care voieşte ca el să I le pună prin lucrurile create pentru el."

November 25, 2012

David Berlinski on "The Ineffable Higgs"

David Berlinski: The Ineffable Higgs  (Evolution News & Views, 11/16/2012)
In the final, Berlinski makes the following  "categoricity argument" that is both interesting and bold:  "... consistent theories need not be satisfied in a single model or universe. The conclusion [...] is inevitable. There is no such thing as the world, or the universe to which the SM unequivocally points. And so there can be no large and general conclusions about what the study of the world, the universe, or of Nature reveal about the existence of God."

November 22, 2012

Rugăciunea Iconică - Părintele Ghelasie Gheorghe

Aducând mulţumiri pentru duhovnicii neamului.  
Rugăciunea Iconică - Părintele Ghelasie Gheorghe:


Rugăciunea Părintelui Arsenie Boca

Aducând mulţumiri pentru duhovnicii neamului.  
Rugăciunea Părintelui Arsenie Boca:
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine. Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi ca rugaciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniţei în care Te ţinem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră rămân pe jos neputincioase. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem, cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viaţa Ta, lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie. Amin.

November 20, 2012

Adrian Lemeni - despre timp şi temporalitate în teologie şi cosmologie, "reciprocitatea dintre cosmos şi om"

Cotidianul LUMINA - 18 Noiembrie 2012
Religia, Filosofia şi Ştiinţele în dialog :
Timp şi temporalitate - perspective ale teologiei ortodoxe şi ale cosmologiei contemporane 
Conf. dr. Adrian Lemeni
"Timpul nu e ceva contrar eternităţii, o cădere din eternitate, dar nici o eternitate în desfăşurare. Eternitatea dumnezeiască, fiind viaţă în plenitudine, ca dialog al iubirii eterne şi desăvârşite între subiecte care sunt perfect interioare unul altuia, poartă în ea posibilitatea timpului, iar timpul, posibilitatea împărtăşirii de eternitate, fapt care se poate actualiza în comuniunea cu Dumnezeu prin har. Căci Dumnezeu, fiind comuniune interpersonală eternă, poate intra în relaţii de iubire şi cu fiinţele temporale. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că raţiunile timpului sunt în Dumnezeu"  (Pr. Dumitru Stăniloae)

November 16, 2012

de nicăieri către nicăieri...Mai mult decât atât: un adept al filosofiei naturaliste "de nicăieri către nicăieri" va avea serioase probleme când va fi să motiveze credibilitatea facultăților raționale ale omului.

November 13, 2012

A nice picture with 23-fold symmetryA nice "Paley digraph" picture - with outgoing edges from x to x+1, x+2, x+3, x+4, x+6, x+8, x+9, x+12, x+13, x+16 and x+18 (modulo 23) for x = 0,1,...,22. Generated with MAPLE.