March 31, 2013

"Tăcerea barbară dintre două idei sfinte": Nichita Stănescu la 80 de ani

Nichita Stănescu (31 Martie 1933 - 13 Decembrie 1983) - Interviu de Adam Puslojic - http://youtu.be/_otbOyH55gc
"Necuvintele sunt tăcerea barbară dintre două idei sfinte"...
"Gutenberg a repezit toate cuvintele pe un plan, ori cuvintele sunt în spațiu"...

March 27, 2013

Umor cu Prof. Grigore Moisil

La sedinta de Consiliu profesoral în vederea titularizarii, prof. Stefan Procopiu a votat contra numirii lui Moisil, "candidatul fiind prea tânar" pentru a ocupa postul de profesor.
- E un defect de care ma corectez în fiecare zi, a replicat Moisil.
(via Monica Patriche)

March 25, 2013

Om, Animal şi Taină

"Afirmaţia că animalele nu cunosc nimic din ce este taina, că nu au simţul necunoscutului e, în parte, falsă. Asemeni copilului mic, nici animalele nu discern raţional aceste lucruri, dar ştiu totuşi să le intuiască, să le simuleze, de pildă, jucându-se de-a v-aţi ascunselea. Astfel, păsărilor le place, s-a constatat, să se pitească, trăind fiorii necunoscutului ce invadează un loc ascuns, timp în care, adesea, glasul lor se ridică progresiv spre înălţimi surprinzătoare, scăzând la fel de progresiv intensitatea până la ultrasunet, până la domeniul neauzitului." (Carmen Caragiu Lasswell - interviu cu Jagadish Singh, "Comunicarea în lumea vie” - în revista „Condiţia umană”, nr. 3/ 2012, Jabalpur, p. 550, via Florin Caragiu - Suflet şi Raspuns - în volumul "Chipul iconic. Crochiuri antropologice. Reflexii ale chipului mistico-teologic ghelasian, ed. Platytera, Bucureşti, 2012, pp. 119-164) Sursa imaginii - facebook

Tudor Gheorghe - Cântecul Iancului

http://youtu.be/tKtNwZTfXh0

March 9, 2013

The heart as a gate to Incompleteness - C.S. Lewis

"Most people, if they had really learned to look into their own hearts, would know that they do want, and want acutely, something that cannot be had in this world." (C. S. Lewis - Mere Christianity)
I suppose that the dianoetic (discursive reasoning) analogue of the deeper, direct apprehension - noetic - through the heart (Grace-filled) of the incompleteness of this world takes the form of an argument from contingency.