July 27, 2013

“mirajul abstractului cuvant" - Constantin Oprisan

"Ma-ntorc in Ontonoos si tot din el cobor 
Purtand pe cai eternul, sub trecator vesmant. 
Si-n urma lui ecoul, pierzandu-se in zbor, 
Mai flutura mirajul abstractului cuvant."
Constantin Oprisan - Poem Ontologic
Sursa: Constantin Oprisan. “Tu tot mai sus urca-vei, de geniul tau purtat...si vei intra – scânteie – în marea de lumină.“ - Alexandra Svet

July 20, 2013

Alba Iulia 2013 - ASTRA


Alba Iulia 2013


O privire asupra „luptei pentru existenţă” - Sf. Nicolae Velimirovici

"Să nu crezi în marea iluzie care se numeşte „lupta pentru existenţă.” Această vorbă are înţeles numai dacă înseamnă luptă pentru Dumnezeu, altfel e lipsită de înţeles. Iar pentru cel ce şi-a găsit viaţa în Dumnezeu, nu mai este nici o luptă pentru existenţă." (Sf. Nicolae Velimirovici - citat în Moldova Ortodoxă)
Sf. Ilie (sursa)

July 12, 2013

Icon of the Mother of God “of the Three Hands”


Icon of the Mother of God “of the Three Hands” on Mt Athos
Commemorated on July 12
Source: Holy Fathers - FB

Ipoteza dezbaterii infinite

Să considerăm un ipotetic șir infinit constând din argumente teiste (analitice) din ce în ce mai rafinate, urmate de contra-argumente secular-umaniste (ateiste) din ce  în ce mai rafinate la rândul lor, urmate de răspunsuri superior-nuanţate teiste la contra-argumentele seculariste anterioare, și așa mai departe: T1-A2-T3-A4-T5-A6-T7-A8-...  În acest caz - dat fiind mândria mult-trâmbiţată a  umanismului secular (rațiunea discursivă) - teismul are un avantaj similar cu cel al unei remize în deplasare.

July 10, 2013

SINAPSA - Festival Internaţional de Artă Creştină Românească, 11-14 iulie 2013COMUNICAT DE PRESĂ

SINAPSA - Festival Internaţional de Artă Creştină Românească
11 – 14 iulie 2013

Asociaţia Social-Culturală Suflet Transilvan, în parteneriat cu Primăria Comunei Teliu, Protopopiatul Ortodox Săcele, Asociaţia Sinapsa XXI şi Parohia Teliu-Vale, cu binecuvântarea ÎPS Dr. Laurenţiu Streza – Mitropolitul Ardealului, va organiza în perioada 11-14 iulie 2013 Festivalul Internaţional de Artă Creştină Românească SINAPSA.

Festivalul vizează activarea legăturilor istorice dintre românii din ţară şi comunităţile româneşti istorice din Basarabia, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Ungaria şi Ucraina, prin cunoaşterea valorilor comune de istorie, limbă, credinţă, tradiţii, folclor. Scopul proiectului este organizarea unui Festival de artă creştină românească, la care vor participa reprezentanţi din comunităţile istorice româneşti enumerate, dar şi invitaţi ai Bisericii Ortodoxe Române, ai vieţii culturale din România, reprezentanţi ai administraţiei locale şi de stat, reprezentanţi ai mass-media, precum şi un mare număr de locuitori ai Regiunii Centru.

July 9, 2013

„Moşul din Carpaţi” şi Memoriile Originii


După cum vedem în volumul „Moşul din Carpaţi. Pustnicul Neofit” (ed. Platytera, 2013), Părintele Ghelasie Gheorghe, în mistica sa teologică şi antropologia iconică pe care o dezvoltă în direcţia trasării unui model duhovnicesc reprezentativ pentru tradiţia creştină carpatină, se referă în repetate rânduri la „memoriile Originii”.
Întrezărirea acestei taine adânc pecetluite în fiinţa şi conştiinţa noastră ne oferă deschiderea necesară şi ne pregăteşte pentru primirea deplinătăţii tainei lui Hristos, spre împlinirea menirii noastre.
Întâi de toate „Originea creaţiei este în Fiul lui Dumnezeu-Logosul-Cuvântul prin care toate s-au făcut”, în sensul în care „cosmogonia este un „ritual pre-liturgic” al Însuşi Fiului lui Dumnezeu, ca prinos de dăruire-iubire faţă de Tatăl Dumnezeu”, în care „Fiul lui Dumnezeu asumă pre-cosmic şi un chip de fiinţialitate de creaţie (chipul de fiu de creaţie)”.
Pecetea acestui chip de fiu de creaţie, dată în actul prin care Dumnezeu a dat fiinţă creaţiei, e condiţia de posibilitate a existenţei şi răspunsului de manifestare din partea lumii create, altfel spus, condiţia de existenţă a lumii create ca univers participativ la taina Întrupării dumnezeieşti.
Icoanele creaţiei din gândul divin, loghii divini din făpturi, despre care vorbeşte Sfântul Maxim Mărturisitorul, descriu asumarea în Fiul lui Dumnezeu a chipului de Fiu de creaţie, care, pecetluit logosic în fiecare formă de creaţie, după specificul ei, stă la baza vieţii lumii, oferind zidirii unitatea în diversitate o dată cu potenţa de participare la cele dumnezeieşti. Astfel, Logosul Însuşi „Se face «Cartea Vieţii lumii», cu cele «Două Feţe-File», Chip Divin şi Chip de Creaţie în împletire şi fără amestecare”.